Karizmatični broj 33

Karizmatični broj 33

Naime, pravilo u numerologiji je da tzv. “potpuni” Karizmatični broj 33 moramo potvrditi i dobiti barem na jedan od sljedeća tri načina.

Glavna lekcija – 1

Glavna lekcija – 1

Vrlo je važno da tijekom života naučite izdvojiti sebe od grupa i zajednica ljudi, te otkrijete važnost i prednost vlastite individualizacije.

Značenje broja 3

Značenje broja 3

Broj 3 je cjelovit, ništa mu se ne treba dodati niti oduzeti. Smatra se posebno sretnim brojem. Zrači sreću, privlači blagostanje.