Aura – Vježba srednjeg stupa 3

Aura - Vježba srednjeg stupa 3

Počinjemo kao i prethodno, u sjedećem položaju. Zatvorimo oči i opustimo se.

Vizualizirajmo blješteću sferu svjetlosti kako se spušta iz nebesa da bi se odmorila na kruništu naše glave. Dok vibriramo ime Eheieh (Eh-huh-yeh), osjetimo kako područje oživljava od energije. Ponovimo pet do deset puta.

Vizualizirajmo kako se iz sfere spušta os svjetlosti i uobličuje drugu sferu u području čela. Blago izgovorimo Božje ima Jehovah (Yah-hoh-vah). Vizualizirajmo zvuk koji nosi do kraja univerzuma i nazad. Osjetimo kako su naše unutarnje oči oživljene energijom. Ponovimo pet do deset puta.

Os svjetlosti iz ove sfere se spušta dalje, uobličujući treću svjetlosnu sferu u području grla. Vibrirajmo Božje ime Jehovah Elohim ( Yah-hoh-vah-Eh-loh-heem). Vidimo i osjetimo tu svjetlosnu sferu kako oživljava sjajnom živopisnošću. Ponovimo pet do deset puta.

Iz ove se sfere os svjetlosti spušta i oblikuje četvrtu sferu u području srca. Oživljava sa svakim izgovaranjem Božjeg imena Jehovah Aloah Vadaath ( Yah-hoh-vah-Eh-loh-ah-Vuh-Dahth). Ponovimo pet do deset puta.

Zastanimo i vizualizirajmo os svjetlosti kako se spušta iz srčane sfere prema preponama. Ondje se oblikuje peta svjetlosna sfera. Gledajmo kako se oblikuje i zrači sjajem pri svakoj intonaciji Božjeg imena Shaddai El Chai (Shah-dye-aeal-Kye).

Ponovo zastanimo i vizualizirajmo os svjetlosti koja se iz pete sfere spušta dolje ka našim stopalima. Tu se oblikuje šesta svjetlosna sfera, a os nastavlja dalje u srce planeta. Dok izgovaramo Božje ime Adonnai Ha Aretz ( Ah-doh-nye-Hah-Ahretz), vidimo oživljavanje šeste svjetlosne sfere.

Sada smo oblikovali srednji stup svjetlosti koji se proteže kroz nas, od nebesa do zemlje. Aktivirali smo unutarnje središte svjetlosti koje će osnažiti i zaštititi našu auru i probuditi auričko viđenje.

 
 
 
 
 
 
         
Ocjena: 4.9 / 5 (317 ocjena)