Broj osobne godine 1 – posebni potencijali

Broj osobne godine 1 - posebni potencijali

Tijekom ove godine vi ste pionir koji krči put na brojnim neistraženim poljima. Skloni ste inventivnosti, izumiteljstvu, novim idejama, a posjedujete i kreativne talente. Nova i originaina ideja za vas ima mnogo veći značaj nego položeni novac na bankovnom računu. Posjedujete izvanrednu moć rukovođenja, bilo s masama ili s pojedincima. Snažnog ste revolucionarnog duha, s velikom unutarnjom snagom volje koja može dugo biti prigušena, ali kada se oslobodi, plane golemom snagom. Može se reći kako češće postižete uspjeh i ostvarenja u ovoj godini, a koja traju do one mjere u kojoj su zaposleni vaš polet, kreativnost, originalnost i pionirski duh. Vaš potencijal u postizanju uspjeha nedvojbeno je velik. Bodrite svoje suradnike u napredovanju i potičete mlade ljude da postanu vođe. Voljet ćete opasnosti, i hrabro ćete ulaziti u svaku riskantnu situaciju.

         
Ocjena: 4.6 / 5 (308 ocjena)