Dopunska (Sporedna) lekcija

Dopunska (Sporedna) lekcija

Ovo je lekcija koju nismo odradili u prijašnjem ili u jednom od naših posijednjih 12 života uslijed subjektivnih ili objektivnih razloga. U ovom životu ova lekcija igra odlučujuću ulogu i veliki je čimbenik u svladavanju naše Glavne lekcije – ona nas upućuje na najbolji mogući način s kojim možemo savladati našu Glavnu lekciju. lzračunava se iz dana rođenja.

 
         
Ocjena: 4.8 / 5 (351 ocjena)