Duhovno razumijevanje lekcija brojeva

Duhovno razumijevanje lekcija brojevaGledano s više razine razumijevanja, lekcije brojeva predstavijaju misiju koju duša, na svom putovanju kroz ovaj fizički, materijalni svijet, mora usvojiti i asimilirati u svoje biće kako bi dostigla svoje stanje savršenosti u kojem, načno, može biti dostojna stati pred lice Boga. Svaki naredni, viši broj, koji teče od broja 1 do broja 33 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 33), predstavlja novi izazov duši koji ona mora proći u svojoj fizičkoj egzistenciji. Taj novi izazov predstavlja novo područje, novo polje djelovanja, ponašanja, iskušenja s kojima se neminovno suočavamo na svakoj sljedećoj razini u našoj evoluciji svijesti. U svakom našem novom životu, s novim lekcijama i gradivom kojeg trebamo usvojiti, mi smo poput djeteta koje se uči svojim prvim koracima. No, jasno je kako uspješno svladavanje i asimiliranje pojedine Glavne Iekcije predstavlja za dušu novi korak ka zvijezdama. Ona postupno napreduje u svojoj evoluciji svijesti, bivajući iz života u život cjelovitije biće, spremnije i dostojnije za ulazak u Božje kraljevstvo.

 
         
Ocjena: 4.9 / 5 (413 ocjena)