Evolutivne lekcije Vodenjaka

Evolutivne lekcije VodenjakaDjelovanje Urana i Saturna u Vodenjaku je iznimno kreativna, posebno u smislu davanja novog na tradicionalan način ili u smislu premošćivanja jaza između starog i novog. Zna biti i vrlo avangardna, potpuno neovisna, pa čak ekscentrična. Buntovnost, nezainteresiranost, slaba emotivnost na intimno planu, trebaju preći u humanost, razumijevanje drugih ljudi i partnera. Obilje ideja treba usmjeravati zajedničkom cilju, što samo osobnom voljom može postići. Najveće pozitivne kvalitete Vodenjaka su mogućnost da se bude sa svima, požrtvovan rad u grupi ili rukovođenjem grupe, mnoštvo naprednih ideja koje služe općoj dobrobiti trebaju i dalje razvijati.

         
Ocjena: 4.8 / 5 (311 ocjena)