I Ching Chien – suzdržanost

I Ching Chien - suzdržanost

Slikovni prikaz: uzima se s visoke planine kako bi se dalo zemlji koja je je podupire.

Chien (suzdržanost): svaku situaciju treba rješavati smireno jer tada ima najmanje štete. Uspjeh će doći svakome tko je ustrajan i skroman.

Prva isprekidana linija: simbolizira čovjeka koji dodaje poniznost na poniznost.

Druga isprekidana linija: poniznost se cijeni postojanom ispravnošću.

Treća puna linija: Uspjeh je osiguran, sreća vam je na pragu.

Četvrta isprekidana linija: ako osoba ostane skromna njezine će akcije ostati korisne.

Peta isprekidana linija: osoba nudi posao osobi iako nije baš bogata. Ta osoba može slobodno koristiti snagu oružja.

Šesta isprekidana linija: simbolizira skromnost. Ponizna osoba tjera svoje neprijatelje, a kažnjava i državu i grad.

         
Ocjena: 4.6 / 5 (408 ocjena)