I Ching Chin – napredak

I Ching Chin - napredak

Slikovni prikaz: vatra osvjetljava procesiju i svijetli nasuprot ravnici.

Chin (napredak): utjecajna ste osoba, ali nemojte to iskorištavati. Koristite svoj utjecaj kako bi pomogli sebi, ali i drugima i vidjet ćete kako će vas svi voljeti i poštivati. Ne tražite protuusluge, ali prihvatite pomoć kada vam se nudi.

Prva isprekidana linija: osoba želi napredovati, ali mora biti ustrajna. Tek tada će imati sreće.

Druga isprekidana linija: osoba napreduje, ali teško. Mora ostati korektna i postojana kako bi bila sretna.

Treća isprekidana linija: osoba svima ulijeva povjerenje. Nema mjesta za žaljenje.

Četvrta puna linija: osoba napreduje, ali polako. Situacija je opasna.

Peta isprekidana linija: napredovanje će biti sretno i pozitivno. Brige oko uspjeha nema.

Šesta puna linija: osoba se baca na rogove kako bi kaznila ljude u gradu. Situacija nije sigurna.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (288 ocjena)