I Ching Pi – solidaran

I Ching Pi - solidaran

Slikovni prikaz: ljudi se ujedinjuju kako bi udaljili oluju.

Pi (solidaran): čovjek mora biti spreman pružiti pomoć svakome tko pomogne njemu. Čovjek se spasiti može jedino ako se odrekne vlastite egocentričnosti i ujedini s drugima, a tada će energija, koja se stvara na taj način, stvoriti snagu koja rješava sve.

Prva isprekidana linija: iskrenost je jedini put do sreće.

Druga isprekidana linija: sreća će se osmjehnuti čvrstom postojanošću.

Treća isprekidana linija: veze s krivim osobama nikada ne završe dobro.

Četvrta isprekidana linija: čvrsta postojanost preduvjet je sreće.

Peta puna linija: u stalnoj ste potrazi za zajedništvom i povezanošću. Sreća je na pomolu.

Šesta isprekidana linija: osoba je u stalnoj potrazi za srećom, ali nikako da se susretnu.

         
Ocjena: 4.5 / 5 (360 ocjena)