I Ching Shih – policija

I Ching Shih - policija

Slikovni prikaz: selo je dignuto iznad ponora koji ga čini nestabilnim.

Shih (policija): ako se vrijeme organizira sve se može postići. Važna je disciplina koja proizlazi iz jake svijesti o samome sebi ili iz savjeta mudre osobe. Disciplina proizlazi iz upornosti, bez toga se ne može postići savršen red.

Prva isprekidana linija: ako se pravila zanemare sreća će vas zaobići.

Druga puna linija: simbolizira generala kojeg je kralj odlikova tri puta. Sreća je na pomolu.

Treća isprekidana linija: Nema sreće ako vojska nema sposobne generale.

Četvrta isprekidana linija: vojska se u pravom trenutku povlači što znači da nema nikakvih problema.

Peta isprekidana linija: simbolizira ptice na polju, ako ih se ulovi sreća je blizu, ali ako je uporan tada slijedi nesreća.

Šesta isprekidana linija: Ljudi na niskim položajima nisu sposobni izvršiti zadatke od velike važnosti.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (584 ocjena)