Kada se ego preda Višem ja…

Kada se ego preda Višem ja…Kao svjetionici, osvjetljavamo put onima koji još uvijek putuju kroz nemirne vode ega. To je uloga koju smo izabrali za sebe – da budemo Ljudi Anđeli. Zato ne trebamo govoriti da bismo objasnili ili pokušali uvjeriti tko smo i što smo. Nego jednostavno bivajući ono što jesmo, podsjećamo ostale na njihovu vlastitu Božansku prirodu. Postajemo zrcala u kojima se reflektiraju i bivaju ponovo rođeni u jedinstvu, svi oni koji se odluče nadvladati svoj ego. Kada prepoznamo našu Božansku prirodu, uviđamo da je Božansko posvuda. Tada shvaćamo da nam ne trebaju niti neko posebno vrijeme niti sveta mjesta za meditaciju ili molitvu u jedinstvu je sve Božje, svaki moment su meditacija i molitva, a svako mjesto je sveto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Ocjena: 4.9 / 5 (270 ocjena)