Ljutnja kao blagoslov

Ljutnja kao blagoslov

Ljutnja je emocija koju često karakterizira osjećaj velike nelagode, srdžbe, neprijateljstva, bijesa i osvete. Reakcija ljutnjom je često naš način izražavanja nezadovoljstva životom. To je u Grčkom jeziku definirano kao najjača od svih strasti. Ljutnja počinje osjećajem koji često izražavamo riječima ili postupcima. Kada prepoznamo da se ljutnja zna vrlo dobro zamaskirati u svim mogucim oblicima, onda shvatimo da je to jedan dubok program koji nosimo u sebi od pamtivijeka pa na ovamo. Jedan od primarnih korijena ljutnje je obitelj. Ljutite osobe potječu iz ljutih obitelji jer nauče njihov model ponašanja i isto se ponašaju te prenose to na svoju djecu. Ključno je znati da je ta ljutnja samo naša ljutnja i da smo mi odgovorni za to što je u nama. Prečesto živimo život boreći se samo sa lošim plodovima našeg ponašanja, ali nikada ne idemo iskopavati dovoljno duboko da bi došli do korijena problema. Najvažnije jeda kada prepoznamo ljutnju ne idemo dalje i tražimo zašto je ljutnja u nama već je samo prepoznamo, shvatimo i prihvatimo da je imamo. Onog trenutka kada je prihvatimo mi je ujedno i otpuštamo. Najljepše od svega je to kada shvatimo da ta ista ljutnja je bila nas najveći blagoslov. Da njie bilo nje ne bi došli ni do širih, većih, dubljih i lijepih iskustava kroz koje smo prošli do sada.

         
Ocjena: 4.5 / 5 (268 ocjena)