Općenito o numerologiji

Općenito o numerologiji

Od samog početka civilizacije ljudska bića su znatiželjna i radoznala saznati uzroke i razvoj budućih događaja u životu koji je pred njima. I u minulim tisućljećima ljudi su imali široko znanje vezano uz istraživanje sila prirode i njihovu povezanost s ljudskim životom na našem planetu. Služili su se pri tome drevnim naukama poput astrologije, numerolo­gije, hiromantije… Numerologija je grana drevnog nauka koji se temelji na proučavanju brojeva, njihovim međusobnim kombinacija­ma i vezama između imena i datuma rođenja (dan, mjesec i godina), kao i važnosti značenja tih brojeva u određivanju preciznog cikusa ili razdoblja događaja u životu ljudskog bića. Nauk numerologije od iznimne je važnosti, prihvaćen od strane drugih alternativnih područja kao nezaobilazna metoda proučavanja i istraživanja ljudske sudbine i svih mogućih događanja koja se s njom mogu dovesti u vezu. Zbog svojih solidnih rezultata predviđanja, predmet proučavanja numerologije postiže sve veću popularnost u novije vrijeme. Pravilnim proučavanjem i razumijevanjem značenja brojeva te shvaćanjem njihovih kombinacija i funkcija, numerologija pomaže osobi da vodi sretan i uspje­šan život. Datum rođenja i ime (i prezime) dobiveno pri ro­đenju pomažu nam u određivanju i upoznavanju snage i sla­bosti ljudske osobnosti i karaktera. Dakako, o nama samima ovisi koliko ćemo sačuvati i unaprijediti dobre odlike koje posjedujemo, a koliko ćemo energije i svjesnosti uložiti u nadilaženje i potiskivanje ili nadvladavanje inferiornih ele­menata naše osobnosti kroz povezivanje i suradnju s osoba­ma koje su pod utjecajem nama harmoničnih i usklađenih brojeva. Svakako, ovaj se vid suradnje, pored razvoja naših unutarnjih kvaliteta, odnosi i na druge mnogobrojne vanj­ske aspekte u našem životu, poput partnerskih i obiteljskih odnosa, uspjeha u karijeri, financijske stabilnosti, sportskih rezultata… 204. Četiri područja ljudskog života Postoje četiri integralna područja ljudskog života koja su od esencijalnog značenja za evoluciju čovjekove svijesti. Svako od ovih područja mora biti u cijelosti ispunjeno i zadovoljeno, kako bi se mogla ostvariti krajnja svrha ljudskog života. 1. Propisana dužnost (zanimanje) kojom se čovjek treba baviti (dharma). 2. Ekonomska dobrobit – novac i egzistencijalno stanje (artha). 3. Osjetilno uživanje (kama). 4. Oslobođenje od materijalne zapletenosti života (moksha) Čovjek ne može ostvariti mokshu (oslobođenje od materijalne zapletenosti života) ukoliko prva tri područja (dharma, artha i kama) nisu u cijelosti zadovoljena. Zapravo, svako gore nabrojano područje u potpunosti ovisi o razini ispunjenja onog prethodnog. Tako je jasno da ukoliko se čovjek ne bavi svojim određenim sudbinskim zanimanjem (koje mu najviše leži i u kojem može dati maksimum svojih snaga), koje se naziva dharma, tada neće uspjeti ostvariti ni ekonomski probitak (artha), osjetilno uživanje (kama), a svakako ni poticaj da se oslobodi od materijalne zapletenosti života (moksha). Kada ljudsko biće u cijelosti zadovolji svoje želje ka ispunjenju svojih materijalnih snova o slavi i uspjehu kroz svoje zanimanje (dharma), zgrtanju bogatstva (artha), zadovoljenju kroz osjetilna uživanja (kama), tada prestaje njegov interes za produkte materijalne prirode te se ono uzdiže ka višim razinama svijesti putem procesa mokshe. Dakako, ovakav stupanj spoznaje se ne događa preko noći. Za dostizanje pravilnog razumijevanja uloge duše unutar materijalne egzistencije potreban je cijeli niz života u ovom materijainom svijetu. 205. Astrologija o numerologiji Astrologija o područjima ljudskoga života detaljno govori kroz analizu natalne karte koja je izrađena na temelju datuma i vremena rođenja osobe. Isto tako, i numerologija može, na temelju datuma rođenja, i imena i prezimena osobe, točno definirati koji brojevi određuju svako područje ljudskoga života, te joj tako omogućiti da usmjeri svoje pune potencijale ka krajnjoj svrsi svog života. Kako bismo bolje shvatili kako se ova dva numeroskopa, Osobni numeroskop i Progresivni numeroskop, te odnose jedan prema drugom, uvijek imajmo na umu kako Osobni numeroskop pokazuje tko smo mi zapravo, a Progresivni numeroskop gdje se nalazimo u odnosu na vrijeme. Datum rođenja, s brojevima koje iz njega izračunavamo, otkriva put kojeg je osoba odabrala za šetnju tijekom svoga života. Brojevi koji se temelje na imenu i prezimenu osobe odražavaju tko je ona zapravo i kakve potencijale je donijela sa sobom iz prošlih života. Brojevi koji se nalaze u Progresivnom numeroskopu ukazuju na mogućnosti, vanjske utjecaje i prepreke na koje osoba može naići, kao i načine kojima će se ona nositi s njima. Ovdje valja istaknuti da čak i kada se dogodi da su vremenski ciklusi dviju osoba isti, što se rijetko događa, one će pristupiti ovim ciklusima na različite načine, u skladu sa svojom jedinstvenom osobnošću. Stoga je važno imati jasno razumijevanje Osobnog numeroskopa određene osobe, prije nego pristupimo analizi njenog Progresivnog numeroskopa. 206. Povijest numerologije Današnja suvremena numerologija često sadrži elemente raznih drevnih kultura i učitelja, uključujući Babilon, Kaldeju, Pitagoru i njegove sljedbenike, astrološku filozofiju iz helenističke Aleksandrije, ranokr-šćanski misticizam, rane gnostike, hebrejski sustav – Kabalu, indijske Vede, kineski “Krug mrtvih”, egipatsku “Knjigu gospodara Tajne kuće” (Ritual mrtvih)… To nam pokazuje kako su brojevi od pamtivijeka, kroz cijeli niz kultura i civilizacija koje su postojale na našem planetu, bili iznimno važni zbog njihovog neizostavnog korištenja u znanosti, umjetnosti, religiji, arhitekturi, astronomiji, alkemiji i sl. Brojevi su se tako koristili za brojanje, matematičke jednadžbe, nacrte građevina, astronomske proračune ili za mistične i magijske svrhe. Kada govorimo o povijesti, nastanku i popularizaciji numerologije, tada je svakako važno i nezaobilazno prvo spomenuti Pitagoru, slavnog grčkog filozofa i maternatičara. On se na Zapadu smatra začetnikom numerologije. Pitagora je bio osnivač utjecajnog vjerskog bratstva – Pitagorovaca. Oni su vjerovali u besmrtnost te u seljenje duše, tj. reinkarnaciju. Pitagora je putovao Bliskim i Dalekim Istokom te je proučavao simboliku i značenje brojeva od Egipćana, Kaldejaca, Židova, Feničana, Perzijanaca, Indijaca i Arapa. U dobi od 56 godina skrasio se u gradu Crotoni, u današnjoj Italiji, gdje je i osnovao svoje tajno društvo. Ostala nam je poznata njegova izreka: Omnia in nurneris sita sunt (“Brojevi vladaju svemirom.”). U prilog numerološkom učenju govori i Sv. Augustin, ranokršćanski teolog. On je napisao sljedeće: “Brojevi su univerzalni jezik koji je ponuđen ljudima od strane Boga kako bi potvrdili istinu.” Slično Pitagori, i on vjeruje da sve što postoji u sebi sadrži brojčane odnose, a o ljudskom umu ovisi hoće li ispitati i istražiti tajne tih odnosa, ili će ih otkriti božanskom milošću. U posljednjim desetljećima, razvoj I širenje New age pokreta dovelo je do toga da je numerologija postala nezaobilazna mantička disciplina koja nam otkriva sve veći broj dokaza o snažnom utjecaju brojeva na ljudsku sudbinu. 207. Podjela brojeva Studij numerologije predstavlja proučavanje simbolizma brojeva. Svaki broj predstavlja jedno veliko područje ljudske svijesti i iskustva, svi brojevi zajedno pokrivaju sve moguće razine spoznaje, iskustva, talente i karakteristike. Pri tome koristimo temeljne ili Arhetipske brojeve – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kao i Karizmatične brojeve – 11, 22 i 33. Karizmatični brojevi (11, 22 i 33), brojevi koji se ne sažimaju na Arhetipske brojeve (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), predstavljaju posebno visoku razinu potencijala za razliku od drugih brojeva. Kako bismo bolje shvatili brojeve potrebno je načiniti podjelu među njima prema njihovom osnovnom značaju i funkciji koju vrše. Arhetipski broj – to su brojevi od 1 do 9, dakle, brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Karizmatični broj – to su brojevi 11, 22 i 33. Sudbinski broj – to su brojevi od 10 do 100 (izuzev brojeva 11, 22 i 33). Međubroj – to su brojevi koji se (1) dobivaju zbrajanjem dva Arhetipska broja (npr. 5 + 9 = 14), i/ili to su brojevi koji se (2) dobivaju sažimanjem Sudbinskog broja (prije njegovog konačnog sažimanja na Arhetipski broj od 1 do 9). Brojevi sudbinskog duga – to su brojevi 13 i 16. Ovi se brojevi dobivaju zbrajanjem Arhetipskih (1-9) i Karizmatičnih brojeva ( 11, 22 i 33). 208. Lekcije brojeva Numerologija predstavlja proučavanje brojeva, kao i njihovu primjenu u tumačenju ljudskih odlika, potencijala i slabosti. Svaki broj predstavlja jedno veliko područje ljudske svijesti i iskustva, a svi zajedno pokrivaju sve moguće razine spoznaja, talenata i karakteristika. Pri određivanju i analiziranju ovih područja koristimo Arhetipske brojeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, Karizmatične bro¬jeve 11, 22 i 33, kao i brojeve Sudbinskog duga 13 i 16. Brojevi, Arhetipski (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9) i Karizmatični (11, 22 i 33), očituju se na dva načina: 1. U svojim lekcijama. 2. U svojim atributima. Putem atributa, koji mogu biti pozitivni i negativni, očitu­ju se utjecaji brojeva s kojima oni određuju i uvjetuju ljudske snage i slabosti. 209. Sudbinska lekcija Arhetipskog broja 1 INDIVIDUALIZACIJA NEOVISNOST POSTIGNUĆE Osoba s ovim brojem tijekom godine mora naučiti izdvo­jiti sebe od drugih ljudi, te potvrditi i dopustiti svoju vlastitu INDIVIDUALIZACIJU. Ona mora razviti sposobnost s ko­jom će stati na svoje vlastite noge, te se od ovisnosti okrenuti ka NEOVISNOSTI. Kada jednom postane neovisna, osoba postaje svjesna svog potencijala za POSTIGNUĆE kao poje­dinac za stvaranje puta i njegovu realizaciju u slučaju kada radi sama, te za vođenje i upravljanje kada radi s drugima. 210. Sudbinska lekcija Arhetipskog broja 2 ODNOS SURADNJA MIROTVORSTVO Neovisnost je važna, no, ona ima svojih ograničenja. Oko nas su i drugi ljudi, pa druga lekcija govori o tome kako postati važan dio grupe – manje grupe kao što su obitelj ili prijatelji, ili veće kao što su zajednica ili poslovna udruženja. Osoba se tijekom godine mora naučiti prilagodljivosti, služenju, te uzimati u obzir i druge osobe s kojima je povezana na razne načine i radi različitih ciljeva. Dakle, osoba mora naučiti važnost ODNOSA s drugima, usvojiti ideju SURADNJE i poraditi na isticanju odlike MIROTVORSTVA. 211. Sudbinska lekcija Arhetipskog broja 3 KREATIVNO IZRAŽAVANJE UŽITAK ŽIVLJENJA ISPUNJENJE Osoba tijekom godine mora otkriti, i kao pojedinac i kao pripadnik grupe, svoju sposobnost IZRAŽAVANJA, umjetničko izražavanje – pisanje, slikanje, oblikovanje, pjevanje, te svako drugo značenje brojnog izražavanja unutarnjih želja i emocija, te izražavanje osjećaja prema drugima – prijateljstvo, privlačnost, ljubav. UŽITAK ŽIVLJENJA mora se izraziti s optimizmom i entuzijazmom. Pri tome se mora osjećati prisutnost nevinosti, pa čak i naivnosti. Nakon što osoba izrazi sebe kroz kreativno izražavanje i osjeti punoću užitka življenja, ona dolazi do najviše razine svoga ISPUNJENJA. Usput rečeno, ovo je sudbinska lekcija s najvišom razinom uživanja od svih drugih brojeva. 212. Sudbinska lekcija Arhetipskog broja 4 OGRANIČENJE RED, RAD I DISCIPLINA SLUŽENJE Život ne pruža uvijek mogućnosti za uživanje i smijeh, kao što ne dopušta nesmetano napredovanje i neograničeno uzimanje. Zapravo, često se događa upravo suprotno. Oso­ba se, stoga, tijekom godine mora naučiti teškom zakonu OGRANIČENJA. Svatko od nas posjeduje, susreće se i na­ilazi na ograničenja – ograničenja od strane okoline, tijela, ograničenja od strane vlastitih nazora. No, umjesto da patimo od ovih ograničenja, važnije je naučiti živjeti s njima, prihvatiti ih i učiniti svoje postojanje značajnim, ali ne u inat ograničenjima, već naprotiv, zbog ograničenja. To je vrlo kompleksna lekcija. Osoba mora na­učiti što je to sustav i organizacija, RED i DISCIPLINA na praktičnoj razini. Ona mora biti pripravna da RADI za druge i SLUŽI ih. 213. Sudbinska lekcija Arhetipskog broja 5 KONSTRUKTIVNA SLOBODA RJEČITOST KOMUNIKATIVNOST Postoji vrijeme za širenje, rast, suočavanje s promjenama, neočekivanim događajima i pustolovinama. Ova sudbinska lekcija obično daje osobi obilje talenata za bilo koji smjer kretanja, sposobnost postizanja gotovo svega što mogućnosti dopuštaju. Sa slobodom koju ovo obilje talenata i mogućnosti pruža, život može biti itekako uzbudljiv. No, ova sudbinska lekcija je mnogo teža, osoba se tijekom godine mora naučiti KONSTRUKTIVNOJ upotrebi SLOBODE. Ona ne smije potratiti svoje brojne talente, niti zlouporabiti mogućnosti koje joj se pružaju, ona se ne smije predati zadovoljavanju isključivo tjelesnih užitaka – jelu, seksu, alkoholu, drogama. Osoba ne smije rasipati ni raspršiti svoj potencijal i ne smije pasti pod utjecaj frustracija. Ona mora svoje postojanje uzdignuti na višu razinu korištenjem svoje slobode na produktivan način. Nakon što to ostvari, osoba će u cijelosti biti sposobna izraziti svoju RJEČITOST i KOMUNIKATIVNOST. 214. Sudbinska lekcija Arhetipskog broja 6 RAVNOTEŽA ODGOVORNOST BRIŽNOST I LJUBAV Osoba tijekom godine mora naučiti davati prednost ljubavi i harmoniji, simpatiziranju i razumijevanju, zaštiti i RAVNOTEŽI. Također, zajedno s uravnoteženjem, lekcija ODGOVORNOSTI mora biti uvažena i prihvaćena. Osoba se tijekom godine može osjećati više odgovornom nego što bi trebala, njeno shvaćanje odgovornosti nadilazi potrebe koje zahtijevaju stvarne situacije kroz koje prolazi. Drugi prepoznaju njezinu snagu te ona može očekivati da traže od nje pomoć ukoliko im je ona potrebna ili kada si oni ne mogu sami pomoći. Ona će vjerojatno biti ta koja će morati održavati svoju obitelj na okupu, koja će usklađivati i rješavati problematične situacije. Osoba može odabrati da ograniči sebe na svoju obitelj, prijatelje ili na bližu okolinu. Prijateljstvo, BRIŽNOST i LJUBAV koju osoba izražava i dijeli drugima, vraćat će joj se od onih kojima pomaže. Ona će uživati u slavi posla kojega je dobro obavila, te u nagradi koja je izražena u uzvraćenom prijateljstvu i ljubavi. Sposobnost za usklađivanjem i postizanjem ravnoteže može biti izražena i na kreativan način – postoji mogućnost umjetničkog postignuća. 215. Sudbinska lekcija Arhetipskog broja 7 ANALIZIRANJE SHVAĆANJE INTROSPEKTIVNOST Postoji vrijeme za poniranje u sebe, vrijeme u kojem osoba podvrgava svoje dotadašnje individualno znanje misaonom ANALIZIRANJU, te na temelju toga stekne golemu količinu spoznaja i SHVAĆANJA. Duhovne i onostrane spoznaje postavljaju se tijekom godine na prvo mjesto, a materijalne se stvari potiskuju u drugi plan. Želje za materijalnom akumulacijom gotovo će u potpunosti nestati iz kruga interesa, a zamijenit će ih želje za proučavanjem i unutarnjom meditacijom, kao i težnja za spoznavanjem sebe na najdublji mogući način. Osoba će tijekom godine nastojati provoditi vrijeme povučena od drugih, no ona mora naučiti biti sama na način da ne osjeća izoliranost. Ipak, ona se često drugima čini “različitom” – njen način razmišljanja i djelovanja može biti vrlo poseban i svojstven, što je znatno izdvaja od drugih. Takav pristup životu i popratnim stvarima čini se potpuno neobjašnjivim njezinim bliskim poznanicima. Osoba tijekom godine mora prihvatiti da funkcionira na potpuno drugoj valnoj dužini, a u čemu, istovremeno, mora pronaći zadovoljstvo. Tek tada će njena unutarnja težnja za INTROSPEKTIVNOŠĆU biti u cijelosti ispunjena. 216. Sudbinska lekcija Arhetipskog broja 8 MATERIJALNO ZADOVOLJSTVO OVLADAVANJE MATERIJALNOM SFEROM GRANDIOZNOST Osoba tijekom godine mora naučiti rukovati s materijanim stvarima života te rukovati s praktičnim stvarima na praktičan način. Ona će otkriti kako je njen dom postao poslovni svijet s velikom sposobnošću uspješnog administratora ili rukovoditelja. Ona se uči rukovati novcem kako ga akumulirati i kako ga razumno trošiti. Ona će ijekom godine raditi radi svog MATERIJALNOG ZADOVOLJSTVA. Stavit će naglasak na novac kako bi priuštila najbolje za svoj dom, automobil, namještaj i sl. Ukoliko dostigne najviši stupanj ove lekcije, tada će uvidjeti kako materijalna sloboda predstavlja tek neznatan dio oslanjanja na novac ili materijalne stvari. No, vrlo rijetki postižu ovu razinu shvaćanja. Osoba je tijekom godine izrazito svjesna važnosti statusa u društvu i njegove uske povezanosti s materijalnim stvarima. Zbog toga će vrlo predano i naporno raditi kako bi zadovoljila potrebe svoga statusa, a sve sa svrhom dokazivanja svoje superiornosti. Djelovat će jednostrano, fanatično, kruto, strogo, nepopustljivo i tvrdoglavo prema drugima. Težnja i poriv ka visokim materijalnim ciljevima, GRANDIOZNOŠČU i OVLADAVANJU MATERIJALNOM SFEROM, učinit će osobu svjesnom granica svojih vlastitih sposobnosti, kao i ograničenjima materijalnih mogućnosti. 217. Sudbinska lekcija Arhetipskog broja 9 NESEBIČNOST HUMANITARIZAM UNIVERZALNOST Postoji vrijeme kada se moramo naučiti zadovoljstvu davanja sebe drugima. Ovo je kompleksna lekcija, jer zadovoljstvo treba proizaći iz davanja. Iz takve vrste davanja dolazi mala nagrada – ljubav i prijateljstvo tek su katkad uzvraćeni, a na ispunjene obaveze se često ne uzvraća istom mjerom. Osoba tijekom godine mora staviti druge ispred sebe, mora davati zbog čistog zadovoljstva davanja, budući da se mora naučiti krajnjem zadovoljstvu NESEBIČNOSTI i HUMANITARIZMA. Osoba daje pomažući drugima ili dajući sebe u nekom obliku kreativnog izražavanja. Uz pomoć ova dva načina ona zadovoljava svoju želju za UNIVERZALNOŠĆU. 218. Karizmatični brojevi Brojevi 11, 22 i 33 nazivaju se Karizmatični brojevi. Karizmatični se brojevi nalaze na višoj duhovnoj razini za razliku od svih ostalih brojeva. Oni su izrazito upitni i predstavljaju ekstremni izazov za osobu koja ih posjeduje. Karizmatični brojevi 11, 22 i 33 su izrazito proturječni prema svojoj prirodi. S jedne strane, u sebi sadrže veliki potencijal i razvojne mogućnosti te prisustvo visoko razvijenih sposobnosti. S druge strane, predstavljaju veliku količinu unutarnje napetosti koja proizlazi zbog duboke želje za postizanjem visokih ideala. Prisustvo Karizmatičnog broja u Godišnjem numeroskopu ukazuje na visoko koncentriranu energiju sudbine koja usmjerava život osobe prema visokim ciljevima. Također, on otkriva utjecaj karizme, tj. osobe s ovim brojevima obilježene su tijekom godine Božjom rukom. Dakle, ova tri Karizmatična broja (11, 22 i 33) zahtijevaju poseban naglasak i pažnju, budući da posjeduju daleko veći potencijal od drugih brojeva. Oni traže veliku brigu i odgovornost jer “zrače” i “vibriraju” izrazito visokom fre­kvencijom pa ne čudi što je njima, za razliku od Arhetipskih brojeva, vrlo teško upravljati. Karizmatični brojevi 11, 22 i 33 zahtijevaju zrelost i veliki napor kako bi se pokušali integrirati u život osobe tijekom pojedine godine. 219. Lekcija Karizmatičnog broja 11 PROSVJETLJENJE VIZIONARSTVO EKSTRASENZORNE PERCEPCIJE (ESP) Prvi Karizmatični broj 11 mora djelovati kako bi razvio intuiciju, te se uskladiti s nadnaravnim silama koje nisu dostupne osobama s nižim brojevima (Arhetipski brojevi 1-9). Osoba tijekom godine mora biti spremna postati kanal za poruke koje stižu iz viših sfera. Ona mora biti nadahnuće i primjer drugima, živjeti na način koji je posebno njoj otkriven, razvijati svoje PROSVJETLJENJE, te postignute realizacije podijeliti drugima za njihovu vlastitu dobrobit. Ovaj broj je jednako kompleksan koliko i nagrađujući. Često, osoba postaje svjesna posebnih moći, VIZIONARSTVA i EKSTRASENZORNIH PERCEPCIJA, ali ih nije sposobna iskoristiti niti za sebe niti za druge. Nepraktičan je idealist; mnogo je više sanjar nego praktičar. Ona osjeća nevidljiv utjecaj mentalne napetosti koja dolazi iz viših područja realnosti s kojima je ona usklađena. Ona mora tijekom godine naučiti živjeti sa svojim posebnim moćima, te izdvojiti sebe iz materijalnog svijeta kako bi bolje shvatila nadnaravne sile koje dolaze iz viših područja. 220. Lekcija Karizmatičnog broja 22 MULTIKREATIVNOST GLOBALNO STVARATELJSTVO MATERIJALNA GENIJALNOST Drugi Karizmatični broj 22 sadrži u sebi više sposobnosti za kombiniranje idealizma broja 11, s vještinom preobražavanja tih ideala u konkretan oblik. Osobi je tijekom godine dostupna golema moć s kojom može ostvariti značajne ciljeve za dobrobit čovječanstva. Kada uspije ostvariti svoj potencijal, osoba postaje GLOBALNI STVARATELJ i GENIJ, sposobna je izvršiti velika i grandiozna djela koja ne mogu izvršiti ostali. Tek mali broj ljudi s ovim brojem može upravljati svojim moćima kako bi postigli krajnji potencijal svoje MULTIKREATIVNOSTI, gdje god je on potreban. Osoba je svjesna moći unutar sebe kao i mentalne napetosti koja ide uz nju. Ona se hvata u koštac s moćima koje je teško shvatiti i iskoristiti. Često se događa da je drugi vide kao osobu s nevjerojatno snažnim potencijalom koja ne uspijeva, iz nekih neobjašnjivih razloga, u cijelosti iskoristiti svoje velike sposobnosti. To je lako za shvatiti, jer što je potencijal veći, to ga je i mnogo teže dostići.

 • Ela / Kod 151
  Tarot savjetnik je slobodan

  Tarot savjetnik je zauzet

  Tarot savjetnik trenutno ne radi

  Tehnike: ASTROLOGIJA, TAROT, NUMEROLOŠKI TAROT, VISAK, FENG SHUI NUMEROLOGIJA, ANĐEOSKI BROJEVI, TUMAČENJE SNOVA, RUNE, KRISTALI, REIKI, TERAPIJA BOJAMA, ANĐEOSKE KARTE, ISCJELJIVANJE ANĐEOSKIM ENERGIJAMA

  Obavijesti me kada savjetnik bude dostupan Obavijestit ćemo Vas kada savjetnik bude dostupan

  Broj tel: 064/55-22-00
  tel:3,49 - mob:4,78 kn/min

 • Vesna / Kod 05
  Tarot savjetnik je slobodan

  Tarot savjetnik je zauzet

  Tarot savjetnik trenutno ne radi

  Tehnike: NUMEROLOGIJA, ANĐEOSKI I LJUBAVNI TAROT, VISAK, YI CHING, KNJIGA PROMJENA MUDROSTI, RUNE, IZRADA RUNSKIH AMAJLIJA

  Obavijesti me kada savjetnik bude dostupan Obavijestit ćemo Vas kada savjetnik bude dostupan

  Broj tel: 064/55-22-00
  tel:3,49 - mob:4,78 kn/min

 • Ariana / Kod 61
  Tarot savjetnik je slobodan

  Tarot savjetnik je zauzet

  Tarot savjetnik trenutno ne radi

  Tehnike: ASTROLOGIJA, REIKI, YI-YING, TAROT

  Obavijesti me kada savjetnik bude dostupan Obavijestit ćemo Vas kada savjetnik bude dostupan

  Broj tel: 064/55-22-00
  tel:3,49 - mob:4,78 kn/min

 • Ramona / Kod 104
  Tarot savjetnik je slobodan

  Tarot savjetnik je zauzet

  Tarot savjetnik trenutno ne radi

  Tehnike: TAROT, REIKI, ANĐEOSKE PORUKE, RAZGOVORI

  Obavijesti me kada savjetnik bude dostupan Obavijestit ćemo Vas kada savjetnik bude dostupan

  Broj tel: 064/55-22-00
  tel:3,49 - mob:4,78 kn/min

         
Ocjena: 4.8 / 5 (345 ocjena)