Principi Feng Shuia

Principi Feng Shuia

Drevni narodi smatrali su nebo, zemlju i sebe same dijelom jednog sustava. Takav holistički pogled na svijet i danas postoji u mnogim kulturama, gdje su zdravlje i medicina, hrana i način življenja, kao i put spasenja, međusobno povezani u jednom ekološkom sustavu. Principi Feng Shuia su Put, Yin i Yang i Chi. Put Tao ili Put je filozofija koja je temelj Feng Shuia. Pokazuje kako posložiti svoj život da bi se živjelo u skladu sa samim sobom, jedni s drugima i prirodnim svijetom. Feng Shui možemo koristiti da nam pomogne u stremljenju k postizanju tog cilja. Yin i Yang Pozitivne i negativne snage djeluju zajedno kako bi stvorile energiju. Yin i Yang predstavljaju te dvije snage u stalnom pokretu, svaka pokušavajući postići prevagu. Kada jedna prevlada stvori se neravnoteža, tako da kada jedna snaga postane prejaka, njezin utjecaj se smanji te ona druga postaje jača. Yin i Yang su oprečni, ali međuovisni koncepti, jer bez koncepta hladnog ne bismo mogli opisati vrućinu. U svojim ekstremima oni se mijenjaju jedno u drugo, led može žariti, a oni pogođeni sunčanicom drhte. Cilj je postići ravnotežu.

         
Ocjena: 4.8 / 5 (413 ocjena)