Progresivni numeroskop – što je to?

Progresivni numeroskop - što je to?

Numerologija se zasniva na drevnoj ideji koja nas podučava o tome kako je svatko od nas duhovno biće, ili duša, koja se inkarnira na zemlji mnogo puta kako bi dalje napredovala prema višim razinama svijesti. Za vrijeme tog dugog evolutivnog puta, kojeg prolazi kroz mnoge inkarnacije, duša nagomilava obilje mudrosti, te na osnovi slobode izbora koju posjeduje, čini mnoga dobra djela koja joj mogu biti od koristi u budućim životima. Također, pri tome čini i mnoge greške, te zloupotrebljava darove i talente koje je dobila od viših autoriteta. Kako bi ispravila takve pogreške, ukoliko želi, ona može uložiti dodatan napor kako bi naučila određenu lekciju koju je propustila u prošlim životima. Također, ono što je i najvažnije, ispravljanjem propusta duša si stvara čvršći temelj za daljnji evolutivni napredak. A u tome joj od velike pomoći može biti numerologija. No, ono što nas ovdje zanima jest što je, zapravo, Progresivni numeroskop? Nimalo ne griješimo ako ustvrdimo kako danas većina čovječanstva razmišlja o vremenu kao o jednosmjernoj ravnoj liniji koja se nepovratno kreće od točke A do točke B. Ovdje zapravo mislimo na općeprihvaćeno suvremeno mišljenje o vremenu kao o linearnom kretanju kroz prostor. Najbolji primjer toga možemo uočiti u razmišljanju o našem vlastitom životu, koji se, prema našem shvaćanju, kreće od rođenja (točka A) ka smrti (točka B). Međutim, drevne kulture, koje su postojale na ovom planetu prije više tisuća godina, vrijeme su razmatrale na potpuno suprotan način – kao cirkularno kretanje s brojnim ponavijanjima sličnih obrazaca. Svoje su mišljenje temeljili na shvaćanju vremena koje je u cijelosti usklađeno s prirodnim kretanjima ili, drugim riječima, u skladu s načinom na koji stvarno doživljavamo vrijeme u prirodi. Jer, iako svki činitelj u ovom materijalnom, fizičkom svijetu, ima svoj vanjski početak, sredinu i svršetak, ovaj svršetak ne pred¬stavlja konačnu konstantu, već otvara vrata novom početku, i tako unedogled. Na primjer, kod razmatranja obrasca godišnjih doba – proljeće, ljeto, jesen i zirna – sa zimom se ovaj obrazac ne prestaje odvijati, jer zima otvara vrata proljeću, i tako se ciklus, iz ove točke, ponovno nastavlja. Dakle, više je nego jasno kako je obrazac godišnjih doba daleko više nego linearan. Primjeri izmjene i nastavljanja ovakvih obrazaca u prirodi su svuda oko nas: ciklus dana i noći, plime i oseke, hladnoće i topline, rasta i truljenja, itd. Najvažniji ciklični obrazac, usko povezan s nama, ljudskim bićima, predstavlja naše rođenje i smrt. U skladu sa zakonom reinkarnacije (ponovno utjelovljenje), smrt otvara vrata novom rođenju, tj. novom životu, koji se nastavlja odvijati na temelju naših prošlih djela (kvalitativno i kvantitativno). Naš vlastiti život nije ništa drugo do beskrajni obrazac ciklusa, koji se često ponavljaju tijekom određenih razdoblja, bez obzira radi li se o mjesecima, godinama, ili nešto dužim periodima. Ono što je zanimljivo spomenuti odnosi se na to da su ciljevi i svrha ovih ciklusa često vrlo slični, i to u tolikoj mjeri da tijekom njihova trajanja možemo lako prepoznati utjecaje koji se gotovo identično ponavljanju, a tiču se već proživljenih iskustava – sretnih ili nesretnih okolnosti, blokada i prepreka, nagrada, napredovanja ili nazadovanja, bolesti, emocionalnih patnji, obiteljskih problema i sl. (često ovakva već proživljena iskustva nazivamo Deja vu – franc. “već viđeno”). Tako je vrlo moguće da smo neke posebne lekcije već uspješno “odradili” i usvojili u ranijem ciklusu, da bismo ih kasnije, kada se taj isti ciklus ponovi, na temelju novostečenih iskustava promatrali s potpuno drugačije točke gledišta. Primjerice, u određenom smo ciklusu morali naučiti kako od dugogodišnjeg “vuka samotnjaka” preobrazimo u ,timskog igrača”. Recimo da smo to učinili na najbolji mogući način, zauzevši ispravan stav u ophođenju i komunikaciji s više ljudi, i tako ovu lekciju uspješno usvojili. Sada, to stečeno iskustvo u novom ciklusu pretvaramo u svoju prednost, jer nam poznavanje timskog rada, kada ovo pitanje dođe na “dnevni red”, može biti odskočna daska ili velika pomoć u karijeri.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (581 ocjena)