Rastava braka i podjela imovine

Rastava braka i podjela imovineKao što u bračnoj zajednici ili životnom partnerstvu nužno dolazi do stvaranja određene imovine, tako i nakon završetka zajedničkog života neminovno slijedi podjela te imovine. Iako za to postoje čvrsta zakonska pravila, u mnogim slučajevima bračnim drugovima to nije nimalo lako Da bi se pravedno raspodijelila imovina nakon braka, potrebno je odrediti što je zajednička imovina (bračna stečevina), a što vlastita imovina bračnih drugova. Prema važećem Obiteljskom zakonu, bračna stečevina je ona imovina koju su bračni drugovi stekli radom ili koja potječe iz imovine stečene radom, pod uvjetom da je stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice. S druge strane, u bračnu stečevinu ne ulazi imovina koju su bračni drugovi stekli prije braka ili je stvorena za vrijeme trajanja bračne zajednice, ali ne na temelju rada (npr. nasljeđivanjem ili darovanjem). Prilikom raspodjele bračne stečevine pravilo je da se ona dijeli pola-pola, osim ako se bračni drugovi nisu drugačije dogovorili. Međutim, unatoč jasnom zakonskom određenju bračne stečevine i principu raspodjele, u konkretnim slučajevima javljaju se brojne nedoumice u pogledu razgraničavanja vlastite i zajedničke imovine. Uzimajući u obzir rad kao osnovu stjecanja zajedničke imovine, u bračnu stečevinu ulaze plaće i drugi primici po osnovi rada (honorari na temelju ugovora o djelu ili autorski honorari), kao i imovina pribavljena radom bračnih drugova tijekom trajanja bračne zajednice. Riječ je o nekretninama i pokretninama, ušteđevini, vrijednosnim papirima (dionice, obveznice i sl.) te vlasništvu trgovačkih društava ili obrta. Također, u bračnu stečevinu ulaze prihodi od imovine stečene radom (kamate, dividende, najamnine), kao i prava na temelju ugovornih odnosa (životno osiguranje, mirovinsko osiguranje i sl.), dobici od igara na sreću te imovinska korist od autorskog prava i autorskom pravu srodnih prava. Međutim, ako je bračni drug stekao imovinu prije sklapanja braka, a prihodi od te imovine pristižu za vrijeme trajanja braka (dividenda, kamate i sl.), riječ je o vlastitoj imovini koja ne ulazi u bračnu stečevinu. Ako je pak imovina stečena radom tijekom braka, a prihodi od te imovine pristižu nakon raskida, dijele se ravnomjerno između bračnih drugova. Drugačiji status pri određivanju zajedničke imovine ima autorsko djelo. Neovisno o tome kada je nastalo, autorsko djelo je vlastita imovina autora. Međutim, prihodi od autorskog djela zajednička su imovina dok traje bračna zajednica, a nakon toga u potpunosti pripadaju autoru.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (504 ocjena)