Sinatrija – usporedba horoskopa dviju osoba

Sinatrija - usporedba horoskopa dviju osoba

Proučava međusobnu kompatibilnost usporedbom horoskopa dviju osoba. Pažljivom pretragom negativnih i pozitivnih čimbenika unutar oba horoskopa, dobit ćemo jasnu sliku međusobnih utjecaja. Na taj način razumjet ćemo samu srž prirode ljubavne veze i otkriti na kojima počiva međusobna privlačnost ili uzroke naših razmimoilaženja u stavovima ili pogledima na život. Također možemo procijeniti šanse za opstanak veze i vidjeti koliko nam određena osoba odgovara ili ne odgovara.

Za tumačenje sinatrije najvažniji su glavni aspekti, konjukcija, opozicija, kvadrat, trigon i sekstil. Mišljenje astrologa u dopuštenom orbisu varira u odnosu na osobna iskustva. Pri komparaciji horoskopa obično se tolerira orbis od tri stupnja. Opće pravilo nalaže da će se utjecaj jače iskazati ako je orbis manji.

Orbis – glavni aspekt

Najveća dopuštena udaljenost u kojoj se djelovanje aspekta uzima u obzir. Ako su Sunce i Mars međusobno udaljeni četiri stupnja, doći će do konjukcije. Ako udaljimo Mars sa svake strane od Sunca, za osam stupnjeva, to će još uvijek biti konjukcija, ali u krajnjem dopuštenom orbisu. Nakon toga planeti više nisu u konjukciji, samo su u istom znaku. Aspekti jače djeluju ako je orbis manji.

 
         
Ocjena: 4.6 / 5 (445 ocjena)