Subvencioniranje stambenih kredita

Subvencioniranje stambenih kreditaSubvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Kome se podnosi zahtjev? Zahtjevi za subvencioniranje stambenog kredita zajedno sa zahtjevom za stambeni kredit podnosio se u kreditnu instituciju u kojoj se i podiže stambeni kredit a s kojima je APN sklopila ugovor o provebi programa i to najkasnije do 4. listopada 2019. godine. Mladi će se za ovu mjeru stambenog zbrinjavanja ponovno moći prijaviti dogodine, u ožujku i rujnu 2020. Koji su uvjeti za odobravanje subvencioniranja kredita? Prijaviti se mogu hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju stan odnosno kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, ali je prodaju radi kupnje veće. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće čija cijena s PDV-om ne prelazi 1500 eura po kvadratu. Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju njezina razlika neće subvencionirati. Koliko iznosi subvencija? Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51%. Subvencije se dodjeljuju prvih pet godina otplate stambenog kredita. Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti „Narodne novine“ broj 132/17. definirano je 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti. Popis svih općina i gradova s postotcima subvencioniranja sukladno indeksu razvijenosti. Koliko iznosi maksimalni iznos kredita koji se subvencionira? Ograničen je ukupan iznos kredita do maksimalnih 100.000 eura. Stambeni kredit može biti veći od tog iznosa ali se neće subvencionirati. Također, rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Može li se produžiti rok za subvencioniranje stambenog kredita? U slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet najmanje 50 posto, rok za subvencioniranje kredita produljuje se dvije godine. Za svako živorođeno ili posvojeno dijete u roku subvencioniranja stambenog kredita rok za subvencioniranje kredita produljuje se za dvije godine. Posljednjim izmjenama zakona koje su donesene u lipnju 2019. godine omogućeno je produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To konkretno znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet godina trajati sedam godina. Tko odobrava subvencioniranje kredita? Odabrana kreditna institucija dužna je u roku od osam dana od dana uredno podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita. Zahtjevi se zatim dostavljaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama a Odluku o odobravanju subvencioniranja kredita donosi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama nakon što uvidom u odluku i dokumentaciju utvrdi da su za to ispunjeni svi zakonski propisani uvjeti.

         
Ocjena: 4.8 / 5 (371 ocjena)