Taktika – bez komunikacije

Taktika - bez komunikacije

Postoje brojna pravila o ljubavi koja morate znati. Neka su tradicionalna koja se danas više ne primjenjuju jer su došla nova, a upravo je to krivo. Pravila vaših baka i majki mogu vam biti jako korisna. Pravilo je – bez komunikacije. Svi znamo da kada muškarac nestane, nakon nekog vremena se oept pojavi i tada mu trebate pokazati tko ste. Kada ga želite privući tada slobodno prekinite svaku komunikaciju s njim. Kada za nekim patite tada dobijete određenu snagu i postanete nesigurni. To nikako nije lijepo, ali se događa često i upravo tada trebate primijeniti pravilo bez komunikacije. Vidio je vašu bol i očekivat će vaše pozive i poruke, a kada se to ne dogodi, zapitati će se zašto. Ukoliko ste u tom vremenu bez komunikacije shvatili kako vam uopće ne fali tada ga nastavite ignorirati i živite svoj život bez njega.

         
Ocjena: 4.6 / 5 (273 ocjena)