Terapija ljubavi – pomak od nezrele ljubavi

Terapija ljubavi - pomak od nezrele ljubavi

Među brojnim terapijskim metodama, terapija ljubavi svakako zaslužuje poseban osvrt.

Terapiju ljubavi razvio je američki psihijatar dr. Ralph Ankenman u 70-tim godinama 20. stoljeća, a danas je prakticira kršćanska zajednica Xenos. Dr. Ankenman primijetio je povezanost između emotivne nezrelosti i niza medicinskih problema, kako psihičkih, tako i fizičkih. To ga je ponukalo da razvije koncept terapije ljubavi, sustav procjene ličnosti i savjetovanja.

Temelj terapije ljubavi je pomak od nezrele ljubavi, koju dr. Ankenman naziva infantilnom i koja je usmjerena na uzimanje ljubavi, ka zreloj ljubavi, koja pretpostavlja sposobnost davanja ljubavi.

U ljubavnoj terapiji, ključ uspjeha u poboljšanju nečijeg emocionalnog života je u izražavanju pobjedničke zrele ljubavi, a ne u usmjerenosti ka dobivanju ljubavi. Bez obzira kako se ljudi oko nas ponašaju i tretiraju nas, nakon uspješne ljubavne terapije uvijek ćemo biti u stanju izraziti biblijska načela ljubavi, koja uključuju požrtvovnost i praštanje. Ukoliko se ne radi o teškim kliničkim poremećajima osobnosti, terapija bi trebala dovesti do poboljšanog emocionalnog zdravlja. U terapiji ljubavi najprije se definiraju tendencije određene osobe u ljubavnoj vezi, te se na temelju te procjene određuju praktični koraci za napredovanje u davanju ljubavi, odnosno za dostizanje zrele ljubavi. Napredujući u ljubavi, osobito u onim područjima gdje je osoba slaba, dovest će do zadovoljenja svih najvažnijih potreba pojedinca.

 
 
         
Ocjena: 4.5 / 5 (400 ocjena)