Tipična veza dvoje ljudi

Tipična veza dvoje ljudi

U vezama nas ljubavnici svojim postupcima mogu razočarati do suza, a da nam zapravo nisu ništa učinili. To posebno vrijedi za preljubnike, koji žive svoj plan i program, na koji smo mi zaboravili, koji smo smetnuli s uma ili ga nismo željeli uzeti u obzir. To što smo mi njega učinili središtem svoga svijeta, nikako nije i ne može biti njegova krivnja. A za taj izbor uvijek treba platiti određenu cijenu, bilo da bismo ga mogli održati na životu, bilo da bismo ga mogli oplakivati. S vremenom se počinjemo sve više osjećati usamljenom, sve više smo svjesni da naš ljubavnik postoji za nas samo u vremenu koje njemu odgovara, da nam je potpuno nedostupan, jer ga ne možemo ni nazvati kad hoćemo, kada ga trebamo. Sve, lijepo i ružno, radosno i tužno, možemo s njim podijeliti tek u određeno vrijeme ili određene dane, a s vremenom još samo u određene sate.

         
Ocjena: 4.5 / 5 (310 ocjena)