Zašto postaje ljubavnica?

Zašto postaje ljubavnica?

Budući da ljubavnički odnos uvijek čini dvoje ljudi, trebali bismo se zapitati, koji to motivi navode slobodne djevojke ili žene da se upuste u ljubavni odnos. Vrlo često je to snažna usamljenost, vrijeme koje prolazi u samoći u kojoj ta mlada žena počinje sama sebi govoriti da i ona ima pravo na život i ljubav. Mnoge od tih djevojaka i žena same sebi govore kako njegova obveza i nije njihov problem, ta one su slobodne žene. Neke takvom vezom same sebi dokazuju vlastitu vrijednost, traže neka uzbuđenja u svom praznom životu. Katkad se ti slobodni ljudi jednostavno zaljube, pa im jedan dan proveden s osobom u koju su zaljubljeni, znači više od svih moralnih načela, materijalnih postignuća, ugleda ili časti. Svi bismo trebali znati da nas nesreća, kao i sreća, često čini nekritičnima, neopreznima, neobazrivima prema drugima, pa da se stoga u takvim stanjima ne bismo trebli upuštati ni u kakve nove veze, niti u samom postojanju tih stanja tražiti isprike za ono što činimo.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (472 ocjena)