Aktivni principi

Aktivni principi

Atomska fizika je otkrila da ne postoji ravna, fiksna linija koja bi razdvajala “mrtvu materiju” od žive, nego da se radi o iluziji razuma, misli. Glavno otkriće je to, da je svako biće, svaka tvar, svaki dio svega na Zemlji istovremeno tu i tamo. Postoji istovremena uska veza svega sa svime u Univerzumu. Još za najdavnijih vremena se znalo da pojedina medicinska biljka djeluje isključivo kroz svoju sveukupnost. Ovaj princip se mora poštivati i danas, bez obzira na oprečne stavove službene znanosti. Egipćani, Grci, Rimljani, Židovi, Indijanci, a posebno Arapi razvili su do perfekcije studije o medicinskim travama. Suzbijanjem poganskih običaja zaustavio se prijenos ovog znanja. U srednjem vijeku počev negdje od Karla Velikog i Paracelsusa prevode se stare knjige, te preko Hipokrata, Dioscurida, Galenica znanje o medicinskim travama postaje dostupno. Kao sveukupne, medicinske trave se ne mogu klasificirati u grupe i definirati kao “ta” biljka liječi “to”, jer one pomažu u iscjeljivanju različitih poremećaja, što znači da one vraćaju zdravo stanje. Neka biljka je za neku osobu efikasnija od neke druge. Radi se o tome da treba, osim simptoma i tegoba koje osoba ima, sagledati i karakteristike osobe kao elementa i kvalitete sa kojima je ta osoba došla na ovaj svijet, te prema njima i odrediti terapiju. Najbolje si i sama osoba može pomoći slušajući svoj organizam što mu najbolje odgovara. Međutim, da se vratimo na vezu Mjeseca i medicinskih biljaka, kao i u ostalim poglavljima, tako i ovdje trebamo vidjeti i izdvojiti primjenu u PRAVOM TRENUTKU. Da spomenem i to da biljke koje se smatraju opakim korovom i uništavaju se na sve moguće prirodne i kemijske načine, najbolje čiste krv i dezintoksiciraju organizam! Tu na mjesto broj jedan dolaze kopriva i lavlji zub.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (347 ocjena)