Arhetipovi – Mjesec i Sunce

Arhetipovi - Mjesec i Sunce

Ne može se govoriti o Mjesecu, a da se ne spomene Sunce. Simbolizam Mjeseca vezan je sa ženskim principom, sa nesvjesnim doživIjenim, pasivnim, noćnim, nevidljivim, intuitivnim, bezuvjetnim, prijemčivim, yin principom. Simbolizam Sunca vezan je sa muškim principom, sa svjesnim, stvarnim, aktivnim, dnevnim, vidljivim, jasnim, razumskim, energizirajućim, vječnim, yang principom. U mitu o genezi se kaže kako je Bog stvorio dva svjetla, jedno veće da djeluje i rukovodi danom i drugo manje da djeluje noću. Sunce i Mjesec su u trajnom odnosu u ciklusu od 144 recipročnih položaja kroz 12 astroloških konstelacija (122) definirajući tako faze osobnosti. Muški princip je aktivan u materijalnom svijetu i pasivan u nematerijalnom, dok je ženski princip pasivan u materijalnom svijetu i aktivan u nematerijalnom, posebno u svijetu emocija. Mjesec ima poseban značaj u Alkemiji gdje kroz mistično vjenčanie sa Suncem dolazimo do primordijalnog, do arhetipa čovjeka. Možemo se podsjetiti i simbolizma Ide i Pingale, križa ruže, što je isto spoj yina i yanga. Mjesec predstavlja i osobni mit nesvjesnog na putu evolucije, prijelaza u svjesno i oslobađanja duše. Čovjek si je oduvijek postavljao vječna pitanja postojanja, života i smrti, početka i kraja, tražio tumačenje za vidljivo i nevidljivo . Vidljiva i nevidljiva stvarnost sadržane su u astrologiji. Astrologija je najstarija prirodna znanost uspostavljanja reda. Nudi onome tko želi istraživati, put ka nutarnjoj dubini, put ka spoznaji, put ka duši, put ka vječnosti. Nudi put nutarnje ravnoteže i mira.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (505 ocjena)