Astro… Kozmo…

Astro... Kozmo...

Mnogo je podjela unutar astronomije. Primjerice, Kozmogonija, u širem smislu obuhvaća razvoj svemirskih tijela, a u užem smislu razmatra razvoj planetnih sustava. Astrometrija je usredotočena na mjerenja položaja tijela na nebeskoj sferi i njihov matematički opis. Nebeska mehanika razmatra gibanje tijela pod djelovanjem uzajamno privlačne sile, gravitacije. Teorijska astronomija, povezujući položaje tijela na nebeskoj sferi s njihovim mehaničkim svojstvima, iz opažanja prividnih položaja tijela određuje njihove prave staze, a poznavajući prave staze (elemente staza, odnosno putanjske ili orbitalne elemente) nebeskih tijela proračunava njihove buduće prividne položaje. lzračunate koordinate položaja tijela na nebeskoj sferi, u bilo kojem trenutku vremena, zovu se efemeride. Kozmologija, razmatrajući svemir poput cjelovita fizikalna procesa i ujedinjujući poglede na svemir u cjelini, uspijeva tumačiti fizičku bit globalnih procesa poput ekspanzije svemira i svojstva ograničenih djelovanja prostora vremena.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (344 ocjena)