Astrologija – Mars u aspektu

Astrologija - Mars u aspektu

Svaki aspekt Marsa naglašava energiju, akciju i agresivnost. Konjukcija Marsa daje primijenjenu energiju. Opozicija ukazuje na svijest o vlastitim motivima i motivima drugih. Kvadrat predstavlja izazov i uzrok je agresivnosti. Trigon daje neometano ispoljavanje pokretačkih snaga i energija. Sekstil pruža mogućnost ispoljavanja pozitivne energije. Inkonjukcija ukazuje na to kakva su prilagođavanja potrebna kako bi se energija plodonosno ispoljila.

Mars u aspektu sa:

Ascendentom – snaga i odlučnost, ako je aspekt dobar. Loš daje agresivnost.

Zenitom – snaga za profesionalni uspjeh. Loš uzrokuje teškoće u poslu.

Jupiterom – hrabrost, entuzijazam, energija. Loš, gubljenje vremena, ekstravagancija i nepoštenje. Konjukcija daje ljubav prema sportu, iskrenost, darežljivost, gomilanje materijalnih dobara, a inkonjukcija filantropiju i nerealne ciljeve.

Saturnom – praktičan karakter okrenut materijalnim stvarima. Loš aspekt daje tešku narav, okrutnost, neodgovornost i prekomjeran rad. Konjukcija, teškoće u kontroliranju, a inkonjukcija, teškoće u kominiciranju.

Uranom – psihička energija, snažan i dominantan karakter. Loš aspekt daje agresivnost, temperament kojim je teško upravljati. Konjukcija, snažna volja i netolerantnost. Inkonjukcija, ranjivost i nestrpljivost.

Neptunom – dobar, snaga za ostvarenje zamišljenog, živost duha, jake i duboke emocije. Loš, vanjski pritisci, živa mašta, nekontrolirana agresivnost. Konjukcija daje ekstrasenzorne sposobnosti, a inkonjukcija, nerealne ambicije.

Plutonom – dobar, ogromna energija i seksualna snaga, loš, seksualne teškoće i agresivnost. Konjukcija, potrebno je naučiti kontrolirati želje, a inkonjukcija, treba se opustiti.

         
Ocjena: 4.8 / 5 (410 ocjena)