Caričin bijes

Caričin bijes

U posljednjih 27 godina, od momenta osamostaljenja Hrvatske pa sve dana današnjeg nije bilo demografa koji nije bolno lamentirao o činjenici da Hrvatska rapidno gubi ljude. Uzroci su različiti; rat, slaba ekonomija, nasilje nad ženama itd. Iako se radi o ozbiljnom problemu demografi i političari gotovo uvijek na kraju rasprave okrive žene što ne žele rađati. To što ih se sustavno ponižava, što su slabije plaćene u odnosu na muškarce, što imaju puno problema prilikom naplate alimentacije itd., to nikome posebno ne smeta. Čini se kako domaći demografi vode računa samo o ciframa. Neki od njih su zaključili da bi svaka žena u prosjeku trebala roditi troje djece. To bi zagarantiralo povećanje broja stanovnika. Iako je ovo točno, nitko ne spominje novac kojim bi se prehranila nova usta. U najboljem slučaju se potiho spominju novčane naknade od 1000 eura po bebi i slično, ali dugoročno to nije dovoljno. Dakle, nema sumnje da bi žene trebale rađati više djece ako ne želimo doživjeti totalnu demografsku propast zemlje što bi se automatski prelilo na ekonomiju jer bi bilo premalo radne snage itd. Unutar tarota postoji nekoliko karata koje se tiču plodnosti i majčinstva. Prije svega, tu je velika arkana Mjesec. Ona simbolizira majčinsku brigu i skrb te maternicu bez koje život ne bi bio moguć. Druga karta, velika arkana Carica naglašava materijalnu stranu roditeljstva. Ona pokazuje da dijete ima potrebe, treba ga nahraniti, obući i liječiti. Potrebno je preuzeti odgovornost. Svaku ženu se može zamisliti kao Mjesec i/ili Caricu. Kada hrvatska država koja po svojoj strukturi podsjeća na Cara (patrijarhat) ne vodi brigu o kompletnoj populaciji, a pogotovo o ženama, dolazi do postepenog izumiranja. Žene su zapostavljene, a Carica u njima ne prelazi lako preko toga. Da bi se dobilo više ljudi potrebno ju je odobrovoljiti. Ženama je potrebna sigurnost i stabilnost da bi mogle preuzeti skrb o djeci. To znači da ekonomija mora biti snažna, pravni okvir mora biti jasan po pitanju zaštite ženskih prava, kompletno društvo mora razviti senzibilnost. Ako se ovo ne dogodi nikakva naricanja neće pomoći.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (585 ocjena)