Drvo života – kako se stvara

Drvo života - kako se stvara

Prvo je postojala neočitovana, božanska, vječna svjetlost, koju kabalisti ponekad nazivaju, negativnost. Da bi se očitovala i spoznala, ona se morala zatvoriti u oblik, odnosno morala je postati sadržana. Forma koja je uobličila tu svjetlost, naziva se bezgranično. Iz jedinstva vječne svjetlosti i bezgraničnog oblika nastao je treći princip, bezgranična svjetlost. Ova tri nivoa još uvijek neizraženog univerzuma, kabalisti nazivaju valovima negativnog postojanja.

Izlijevanjem zraka bezgranične svjetlosti, nastaju nizovi krugova koji formiraju Drvo života ili takozvanog Arhetipskog čovjeka, koji nisu ništa drugo, nego različiti nivoi evolucije božanske suštine. Taj prvi pokret ili krug, stvara Prsten Kozmosa. Pokretanjem ovog prstena, stvara se slijedeći, Prsten Kaosa. On nasuprot sili kretanja, predstavlja silu inercije. Prsten Kozmosa je prvo izražavanje aktivnog muškog principa, dok Prsten Kaosa oslikava ženski, pasivan princip i teži širenju. Na taj nači dvojnost postaje osnova za stvaranje. Ova dva prstena zajedno, oblikuju os u točkama u kojima se dodiruju, tako da prvi prsten počinje rotirati poprečno, ponovo gurajući dodirnu točku drugog prstena.

To preokretanje dovodi do stvaranja trećeg prstena, Prstena Graničnika. Njegova uloga je da održava ravnotežu između Prstena Kaosa i Prstena Kozmosa, te da ne dozvoljava da ijedan od ta dva utjecaja prevagne. Rotiranjem ovih prstenova, kroz interakciju njihovih kretnji koje ne neutraliziraju, glavna točka aktivnosti postaje centar. Iz centra se rađaju zrake, koje stvaraju Drvo života.

 
         
Ocjena: 4.6 / 5 (538 ocjena)