Energija visokih vibracija – frekvencije na kojima vibrirate

Energija visokih vibracija - frekvencije na kojima vibrirate

Ništa na svijetu ne miruje – sve ključa, vibrira, kreće se, emitira energiju sa svojom karakterističnom frekvencijom. Mi takođe možemo emitirati različite vibracije – kao što su strah i bolest ili radost i zdravlje. Visoke vibracije su uglavnom povezane s pozitivnim osobinama i osjećajima, kao što je ljubav, praštanje, suosjećanje i mir. S druge strane, niske vibracije su povezane s mračnijim osobinama poput mržnje, straha, pohlepe i depresije. Kada se osoba kreće prema visokoj vibraciji , počinje se osjećati pozitivno. Znakovi visokih vibracija variraju od osobe do osobe, ali neke uobičajene znakove iskusili su gotovo svi pojedinci koji prolaze kroz visoke vibracije. Što je vaša vibracija niža, količina neusklađenosti s vašom višom prirodom je veća, čime neminovno privlačite više sukoba u svoj život. Najlakši način da se podigne frekvencija vibracija su pozitivne misli. Misli posve formiraju ne samo događaje u našem životu, već i cjelokupno naše fizičko i duhovno stanje. Ako ste usmjereni na pozitivno i mislite pozitivno, vaša frekvencija vibracije se povećava. Tada možete djelovati: ne ići u susret emocijama za sniženje vibracije, nego emocije koje će povećati frekvenciju vaših vibracija.

         
Ocjena: 4.9 / 5 (456 ocjena)