Ezoterična astrologija

Ezoterična astrologija

To je filozofija o karmi i reinkarnaciji, disciplini koju su poznavali, prakticirali i cijenili najstariji narodi. Reinkarnacija uči da se čovjek mora roditi i umrijeti toliko puta dok ne postane savršen, a dijete bira obitelj koja će mu najbolje omogućiti evoluciju, koja ga neće kočiti. U ovom životu plaćamo greške koje smo počinili u bivšim životima: bolestima, siromaštvom, ljubavnim problemima. Najsretnija su djeca koja umru odmah poslije rođenja ili još sasvim malena, jer neće patiti cijeli život, nego će se idući put reinkarnirati savršeniji, bolji, s manje briga.

Individualni horoskop može nam pomoći da bolje shvatimo što je reinkarnacija i da li smo već živjeli. Navodi na razmišljanje, introspekciju i da postanemo bolji. Planeti u kućama govore u kojim smo sektorima života prikliješteni uz negativnu karmu, gdje smo već postigli pozitivnu transformaciju i koliko možemo učiniti u ovom životu. Negativni aspekti planeta ukazuju na učinjene greške, pozitivni na evoluirane stadije koje smo već postigli i sreću u određenom životnom sektoru. Lošu karmu možemo ukloniti molitvama, snagom volje i predmetima koji štite od loših utjecaja, tako uče hindu učitelji. Treba imati svijest, ponizno priznati vlastite greške.

U sebi nosimo kolektivnu karmu, vezanu za naciju i rasu, individualnu, koja zavisi od bivših života i onu, koju stvaramo svakodnevno kroz akciju , izbore i misli. U otkrivanju tajne o reinkarnaciji može više pomoći senzitivna osoba, nego astrolog. Radi se o okultnoj nauci, treba posjedovati intuiciju, senzibilitet, ezoterično znanje, sposobnost sinteze i ulaska u dubinu.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (534 ocjena)