Homeopatija i što ona znači?

Homeopatija i što ona znači?

Možemo li zamisliti lijek koji će nam pomoći, a da pritom neće izazivati nuspojave, da nakon njegove primjene neće biti kontraindikacija, niti interakcije s drugim lijekovima? Ili lijek koji je određen sukladno našim tegobama, dakle individualiziranom terapijom. Pitamo se možemo li vratiti zdravlje primjenom samo jednog lijeka koji bi uspješno djelovao na čitav organizam, na fizičke, emocionalne i mentalne tegobe?

Mnogi ljudi, čak i oni visoko obrazovani, liječnici, ne znaju što je točno homeopatija i koje su njezine tajne i moći. Homeopatija je dobila ime od grčkih riječi: homoion­slično i pathos­patnja, zbog temeljnog načela sličnosti. Dok klasičnu medicinu nazivaju i alopatska: allon­drugačiji i pathos­patnja, što podrazumijeva terapijsku intervenciju koja izaziva zamjenu manje štetnog stanja od onog opasnijeg, bolesti.

Homeopatija je grana komplementarne medicine koja spada u područje cjelovitog pristupa životu i zdravlju. Čovjeka se promatra kao fizičku, emocionalnu i mentalnu cjelinu. U zapadnim zemljama i homeopatsko liječenje je uobičajeno. U Njemačkoj i Velikoj britaniji homeopatija je ravnopravno uključena u zdravstveni sustav, postoje čak i bolnice koje lije isključivo homeopatski. Velika potrošnja homeopatskih lijekova je u Francuskoj, Irskoj, Belgiji i Izraelu. Pacijenti su skloni homeopatskom liječenju u SAD­u i Kanadi. Kod nas je ovaj sustav liječenja još u začetku. Bolesnici znaju vrlo malo o homeopatiji, pa ju ne koriste. Trebali bismo znati, osim što je homeopatija potpuno prirodni način liječenja i da je to jeftiniji način liječenja od klasičnog. Jedino što je potrebno da bi se postiglo izlječenje je pojačati intenzitet elektromagnetskog polja terapeudskog sredstva, odnosno osloboditi energiju koju supstanca sadrži i omogućiti joj interakciju s organizmom bolesnika.

 
         
Ocjena: 4.7 / 5 (571 ocjena)