I Ching Chun – početna poteškoća

I Ching Chun - početna poteškoća

Slikovni prikaz: oluje i potresi nanose štetu izniklom sjemenu i stablima.

Chun (početna poteškoća): početak je uvijek najteži, ali ako budete ustrajni uspjeh vam je zagarantiran. Očvrsnite vašu poziciju poniznošću. Izreka kaže da se onaj koji dobije ovaj heksagram ne nalazi u neovisnoj, izoliranoj situaciji, već je podložan slučajnosti.

Prva puna linija: simbolizira poteškoće, isplati se biti korektan i dosljedan.

Druga isprekidana linija: osoba je u nevolji, prisiljena je na uzmak. Djevojka zadržava svoju čestitost. Nakon deset godina se udaje i postaje majka.

Treća isprekidana linija: simbolizira osobu koja traži lane bez šumareve pomoći. Nadmoćan čovjek, uvijek riskira, ali zna kada treba prekinuti lov.

Četvrta isprekidana linija: simbolizira kola koja se povlače. Traži pomoć onoga koji je želi za suprugu.

Peta isprekidana linija: poteškoća će biti na svakom putu, pa čak i na putu čovjeka koji uvijek pomaže. Korektnost će vam donijeti sreću.

Šesta isprekidana linija: osoba je prisiljena povući se sa svojim kolima.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (494 ocjena)