I Ching Heng – postojanost

I Ching Heng - postojanost

Slikovni prikaz: vjetar odnosi grom koji se bučno rađa na nebu.

Heng (postojanost): stabilne osobe uvijek imaju uspjeha i sreće i nikada ne griješe. Slijede svoj plan, pokazuju koliko su moćni, ali trebaju ostati na zemlji. Uvijek je moguće prilagoditi se situaciji.

Prva isprekidana linija: nećete imati prednost jer je nesreća brža od vas.

Druga puna linija: prilike za pokajanje polako nestaju.

Treća puna linija: krivi ste za neka nečasna djela, imat ćete vremena za kajanje.

Četvrta puna linija: simbolizira polje na kojem je zabranjeno loviti.

Peta puna linija: osoba posjeduje vrline na koje ukazuje linija, kod žena je to dobar znak, a kod muškaraca loš.

Šesta isprekidana linija: nesreća se bliži osobi koja neprestano reagira na pogrešan način.

         
Ocjena: 4.8 / 5 (343 ocjena)