I Ching Hsieh – oslobađanje

I Ching Hsieh - oslobađanje

Slikovni prikaz: udaranje bubnjeva vodi iz tame i kreće s prema slobodi.

Hsieh (oslobađanje): dovoljno ste čekali, sada je došlo vrijeme za napad. Problemi u vašem životu počeli su se gomilati i došlo je krajnje vrijeme da ih riješite. Oslobodite se tereta, ostvarite sve svoje želje. Prošlost ostavite iza sebe jer ju ne možete promijeniti, osvrnite se prema budućnosti. Ako želite ostvariti slobodu naučite živjeti s pogreškama jer se one događaju svima.

Prva isprekidana linija: osoba ne radi pogreške.

Druga puna linija: osoba je ubila tri lisice sa zlatnim strijelama. Sreća joj se približava.

Treća isprekidana linija: osoba putuje sa slugom i prtljagom i na taj način dovodi privlači pljačkaše. Imat će priliku za žaljenje.

Četvrta puna linija: osoba kaže: “Koračaj, doći će prijatelj i između vas će biti međusobnog povjerenja”.

Peta isprekidana linija: superioran čovjek udaljava sve što bi moglo biti štetno i uvjerljivo pojmu heksagrama. Imat će sreće.

Šesta isprekidana linija: feudalni princ gađa sokola na vrhu zidina sa lukom i strijelom. Rezultat je pogodak te korist i probitak sa svih stajališta.

         
Ocjena: 4.8 / 5 (346 ocjena)