Imena B

Imena B

Svakim imenom upravlja barem jedna planeta, pa upravo zato je važno da budući roditelji dobro razmisle koje će ime djetetu dati na dar:

Bojan: Bojan je ime koje je pod utjecajem Marsa, pa samo ime Bojan dolazi od riječi boj, pa ga vežemo uz bitku, rat, vojnike. Kad bismo doslovce prevodili ovo ime na astrološki jezik ime Bojan bi značilo onaj koji ratuje. Mars je rimski bog rata koji je po prirodi nestrpljiv i uvijek u potrazi za novim osvajanjima, pa ovo ime nosi impuls novoga i želje za dokazivanjem. Ipak, ovo ime mnogi svrstavaju u slavenska imena jer se često pojavljuje u različitim oblicima u slavenskim zemljama.
Boris ili Borislav: Boris je muško ime u više zemalja, a vjeruje se da je kod nas došlo iz Rusije prije 2-3 stoljeća. Danas je ime Boris popularno, dok se stara verzija ovog imena Borislav vrlo rijetko čuje. Iako neki povezuju ime Boris sa slavom, pa bi samim time bilo pod utjecajem Sunca, to nije točno. Ime Boris znaći boriti se, pa je ovo ime koje je pod utjecajem rimskog boga rata, pa samim time imenom Boris upravlja energični Mars.
Branka: Ime Branka je vrlo teško ime jer u samom imenu već pronalazimo težimo u riječi braniti, brana, obrana. Imenom Branka upravlja Saturn i Mars, pošto su to dva malefika, to je ime koje donosi veliku potrebu da osoba stekne emotivnu sigurnost, a u tome tokom mladosti neka previše uspjeha.

 
 
         
Ocjena: 4.8 / 5 (513 ocjena)