Integritet – kako biti svoj bez osuđivanja?

Integritet - kako biti svoj bez osuđivanja?Prije bivanja jedno s drugima, mi postajemo jedno sa sobom. Imamo jedinstvo emocija, misli i djela – imamo Integritet. Živimo s Integritetom kada nema razdvajanja naših osjećanja i djela, naših misli i riječi. Imamo Integritet kada činimo ono što osjećamo i govorimo ono što mislimo. Uvijek trebamo hrabrost da izrazimo naš Integritet bez osuđivanja. Ako nema Integriteta, ne može se manifestirati Ja. Kada nemamo Integriteta, tada imamo ego i patnju. Samo živeći s Integritetom, možete svjedočiti jedinstvo. Živeći s Integritetom možete u potpunosti izraziti svoju svrhu i svu čístoću svoga Bića. Sve što je temeljeno na Integritetu pripada široj perspektivi jedinstva. Integritet stvara jedinstvo nas s nama samima, nas s drugima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Ocjena: 4.6 / 5 (565 ocjena)