Inteligencija srca

Inteligencija srcaSvjesno stvarajmo svoju vlastitu stvarnost Kada živimo u egu, tada gledamo očima a slušamo ušima. Kada smo u jedinstvu vidimo, čujemo, živimo sa srcem. Inteligencija srca je sjedinjenje Svjesnosti i Ljubavi, kada naš mozak i naše srce komuniciraju i surađuju kako bismo svjesno kreirali našu vlastitu stvarnost. Inteligencija srca procvjetat će čim odustanemo od suprotstavljanja racionalnog i intuitivnog, mentalnog i emocionalnog, muške i ženske strane, lijeve i desne hemisfere mozga. Moć da kreirate stvarnost je nerazdvojiva od vaše Božanske prirode. Kadu ju stvarate sa svjesnošću i Ljubavlju iskazujete što stvarno jeste. Kada prepoznamo našu Božansku Prirodu u jedinstvu, počinjemo svjesno koristiti čeoni režanj našeg mozga, mimo odvojenosti dviju hemisfera, koje su uvijek povezane kategorijama dualnosti i prosudbama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Ocjena: 4.9 / 5 (490 ocjena)