Istanbulska konvencija

Istanbulska konvencija

U trenutku nastajanja ovog teksta Vlada RH je Saboru uputila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji poznatije kao Istanbulska konvencija. Parlament će najvjerojatnije dati zeleno svijetlo konvenciji. Zanimljivo je da dio konvencije koji se tiče rodne ideologije neće biti prihvaćen odnosno neće se implementirati u obrazovni sustav zemlje. U suštini konvencija štiti prava žena. Nasilje nad ženama, pogotovo ono obiteljsko, veliki je problem ne samo u Hrvatskoj. Radi se o koraku kojim Hrvatska u pozitivnom smislu drži korak s najrazvijenijim demokracijama na svijetu. Ako se konvencija bude primjenjivala kako treba to će imati višestruke pozitivne posljedice na kompletno društvo. Između ostaloga, što se više žene bude zakonski štitilo to će se prije normalizirati demografska slika zemlje. Demografija je kompleksan društveni problem i ova konvencija sama po sebi neće biti dovoljna da ga se riješi, ali radi se o koraku u pravom smjeru. Ako bi bio ciničan, mogao bi se prisjetiti mnogih primjera kada Hrvatska nije bila agilna u zaštiti ljudskih prava. Do jučer se ljude izbacivalo iz stanova jer su služili vojsku u JNA, mnoge su žene ostale bez stana jer su se za krivog čovjeka udale, mnoge su ostale i bez posla jer “pravih” krvnih zrnaca nije bilo dovoljno, neke su morale doslovno pobjeći iz zemlje jer se nisu slagale s establišmentom, tu su i one koje se fizički napadalo na ulici jer nisu bile fašistički nastrojene, tu je more onih žena kojima je privatizacija ruinirala živote, koje su morale trpjeti obiteljsko nasilje u klimi u kojoj Crkva prešutno odobrava takvo ponašanje itd. Političko vodstvo zemlje se nikada tim i takvim ljudima, ženama nije ispričalo ili ih obeštetilo. Što se tarota tiče, da velika arkana Pravda može progovoriti sigurno bi bila zadovoljna. Ili ipak ne bi?

         
Ocjena: 4.8 / 5 (486 ocjena)