Istina i zablude o duševnim poremećajima

Istina i zablude o duševnim poremećajima

Utješno je znati da se u današnje vrijeme mnoge duševne bolesti mogu liječiti. Svaki četvrti čovjek u nekom razdoblju svog života ima psihičke smetnje ili oboli od neke duševne bolesti. Gledano u svjetskim okvirima, depresija je jedan od vodećih uzroka radne onesposobljenosti. Shizofrenija i bipolarni poremećaj spadaju među najteža duševna oboljenja koja u velikoj mjeri narušavaju kvalitetu čovjekovog života. Psihički poremećaji nisu posljedica neke čovjekove slabosti ili karakterne mane. Uz odgovarajuću liječničku skrb oboljeli mogu živjeti kvalitetnim, sretnim i smislenim životom. Prema biopsihosocijalnom pristupu, koji trenutno dominira psihijatrijom i kliničkom psihologijom, postoji biološka predispozicija svakog poremećaja na koju onda djeluju socijalni i psihički faktori, što u dovede do pojave poremećaja. Proces zalječenja je obratan – psihofarmacima ili terapijama djeluje se na biološku osnovu kako bi se prekinuli uvjeti za održavanje abnormalnog, a stvorili uvjeti za razvoj normalnog ponašanja pomoću psiholoških i socijalnih intervencija. Rijetki od nas nemaju predispoziciju za nijedan poremećaj, stoga bismo se, ako se situacije u našem životu tako poklope, svi mogli na neki način naći u toj poziciji. Važno je osvijestiti da i te osobe imaju emocije, ciljeve, ljude do kojima im je stalo, izvore motivacije i slično, što je moguće lako ugušiti predrasudama i pogrešnim uvjerenjima temeljenim na netočnim izvorima.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (494 ocjena)