Jesu li psihotični ljudi opasni?

Jesu li psihotični ljudi opasni?

Medicinska definicija psihoze nam govori da je u pitanju bolest koja se uglavnom odlikuje poremećajem odnosa prema realnosti, poremećajem u mišljenju, čulnim obmanama i poremećajem emotivnog ispoljavanja. Ovi simptomi mogu biti zasutpljeni, bilo pojedinačno, bilo u različitim kombinacijama. Psihotični poremećaji nisu proizvod lijenosti, bezobrazluka, niti neaktivnosti. Faktori koji uvećavaju mogućnost nastanka psihoze su uz genetsku predipoziciju i akumulirani stresni događaji i konzumiranje alkohola i droga. Psihotični poremećaji nastaju zbog disbalansa u metabolizmu takozvanih neurotransmitera koji se nalaze u određenim regijama mozga. Sumanute ideje i halucinacije – ključni simptomi psihoza vrlo rijetko dovode do nasilničkog ponašanja. Mnogo češći uzroci nasilja su bijes, zloupotreba psihoaktivnih supstanci i pristup vatrenom oružju. Znanstvenici su koristili podatke 1100 osoba otpuštenih iz psihijatrijskih ustanova. Od tog uzorka, posmatrali su manjinu od 100 pacijenata sa visokim rizikom, koji su bili uključeni u najmanje dva nasilna incidenata nakon otpuštanja.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (320 ocjena)