Kakav je zaista odnos između mentalnih bolesti i kreativnosti

Kakav je zaista odnos između mentalnih bolesti i kreativnosti

Izrazita kreativnost je češća kod osoba koje u obitelji imaju neku mentalnu bolest. Također, kreativnost je povezana s blago povišenim rizikom shizofrenije i bipolarnog poremećaja. Mnogi umjetnici danas trude forsirati ekscentričnost i šašavost kako bi bili cijenjeni, priznati i ozbiljno shvaćeni. Prema brojni istraživanjima dokazano je da je 50% pjesnika ili uzimalo lijekove za poremećaj raspoloženja ili su hospitalizirani. Shizofrenični misaoni procesi su presudni za kreativnost jer stimuliraju inovativno povezivanje (što je ključno za umjetničku i naučnu misao), dok ciklotimični temperament pruža energiju i dinamiku novim aktivnostima. Karakteristika shizofrenije- hiperaktivnost u frontalnom režnju mozga, posebno prefrontalnom korteksu, može dovesti do stvaranja neobičnih veza između naizgled nepovezanih predmeta ili ideja, što rezultuje deluzijama ili manijom. Upravo ovo pravljenje neobičnih veza je jedinstvena karakteristika i kreativnog uma. Mnogi znanstvenici navode visok postotak mentalnih poremećaja kod pjesnika, pisaca, kompozitora, umjetnika, glumaca, dok isto ne važi za političare i arhitekte. No i kod genija i ljudi koji nisu kreativni, simptomi psihoze i drugih mentalnih oboljenja manifestiraju se tek kasnije u životu, često kao rezultat traumatičnih i negativnih životnih iskustava.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (351 ocjena)