Kako pobjediti strah od odbačenosti

Kako pobjediti strah od odbačenosti

Strah od odbacivanja i osjećaj povrjeđenosti i ljutnje koji se javljaju kao posljedica odbacivanja od strane osobe čiju naklonost želimo u svojoj osnovi imaju pretaranu potrebu za ljubavlju. Želja za ljubavlju pretočena u imperativ i zahtjev da ljubav moramo imati i da bez nje ne možemo biti sretni, košta nas nezdravih emocija kao što su ljubomora, posesivnost, mržnja, osjećaj odbačenosti i niže vrijednosti, povrjeđenosti…. Strah od odbačenosti možda je najčešći među temeljnim ljudskim strahovima. U doba najveće ovisnosti o sigurnosti i nakon što je strah već formiran, dakle pri odrastanju – on dobija svoju nadopunu od okoline. Tada društvo i okolina postaje naša proširena majka; naša maćeha. Okolina po pravilu ne voli bezuvjetno. Osobe koje se plaše odbacivanja, izbjegavat će se upustiti u emotivni odnos sve dok nisu u potpunosti sigurni da neće biti odbačeni. Budući da je ovaku garanciju u životu teško imati, ovakve osobe vrlo često postaju potpuno emocionalno zatvorene, na taj način štiteći sebe od pretnje odbacivanja. Strah od odbijanja može biti maskiran ležernim ponašanjem tipa “nisu mi bitne osobe suprotnog spola, sam/sama sam sebi dovoljan/a”. Ovaj strah može dovesti do niza inhibicija u ponašanju sa osobama suprotnog spola. Iz straha da bude odbijena, osoba se zatvara u sebe, gubeći na taj način šansu da stekne ljubav. Ako glumimo da nas ljubav ne zanima, drugima ćemo djelovati nezainteresirano i oduzeti sebi šansu da se bilo tko za nas istinski zainteresira. Rješenje je u odustajanju od stava da je ljubav nešto bez čega ne možemo živjeti. Koliko god to poetično zvučalo u pjesmama i filmovima, u realnosti je pogubno.

         
Ocjena: 4.5 / 5 (277 ocjena)