Kako postati osoba kakvom želite biti

Kako postati osoba kakvom želite biti

Da bi dobili jedinstven odgovor na pitanje, kako postati osoba kakvom želite biti, prvo je potrebno suštinski upoznate sebe i najdublje želje svog bića.
Svaka osoba najprije treba prihvatiti sve svoje vrline, ali i mane. Sa vrlinama uvijek ide jednostavno, ali sa manama, to je daleko je kompliciranije. Na primjer, netko će vrlo teško prihvatiti da nije fizički privlačan na način na koji želi biti ili da nema dovoljno mudrosti koliko želi imati ..
Da bi postali osoba kakvom želimo, potrebno je uložiti dosta rada na sebi, truda, ali i samokontrole.
Izgradnja unutarnjeg Ja iz duhovnog, psihološkog, spiritualnog, fizičkog, ali i drugih kutova, je naporan i vremenski dug proces, ali je nagrada vrlo visoka -postajemo takvi kakvi smo oduvijek željeli biti.
U procesu izgradnje sebe u osobu kakvom želimo biti, treba uključiti i mišljenje drugih osoba, jer će nam ono nekada biti ključno na putu izgradnje. Prvenstveno to se odnosi na drage i bliske osobe, jer će one biti najiskrenije prema nama.
Da bi postali osoba onakva kako smo oduvijek željeli, najprije je potrebno da na papir napišemo sve one karakteristične osobine, koje mogu ili čak ne moraju biti srodni dio nas.
Nakon toga, treba napisati sve one mane koje nas čine takvima kakvi jesmo. Na ovaj način realnije ćemo sagledati u kom segmentu ličnosti treba sebe popraviti. Na ovaj način dolazimo do rezultata, odnosno, odgovora na pitanje Kako postati osoba kakvom želite biti.
-Pitanje Kako želimo da nas drugi vide je vrlo važno u procesu samoizgradnji. Da li želimo dati naglasak fizičkom izgledu, umjetničkoj crti, duhovnim linijama, ili nekim novim kreativnim linijama, to je do nas samih. Ovo će nam biti prvai stepenica u samoizgradnji.
-Da Li će vam emotivni odnos ka partneru biti važniji od vlastite samoizgradnje je druga stepenica na putu ka izgradnji vlastitog Ja.
-Što Želite postići kao najviši cilj kada postanete osoba kakva želite biti je treća stepenica na putu vlastite izgradnje svoje osobnosti.
Ovo su tri ključna pitanja koja čine temelj ostalih pitanja koja će vas pratiti na putu vlastite izgradnje. Put do posljednjeg stepenika ukoliko on uopće postoji jedan od najtežih. A to je ustrajnost u onome što želimo postići. Koliko ćemo uspjeti zavisi od naše upornosti i želje za promjenom. Okus uspjeha je nemjerljiv i sve ono što prati uspjeh, ali najveća nagrada biće naše osobno zadovoljstvo da smo postali baš onakvi kako smo oduvijek zamišljali. Taj nemjerljiv osjećaj uspjeha biće naš vlastiti trofej.
Pitanje – Kako postati osoba kakvom želite biti, možda je najbolje objasnio jedan oskarovac koji je rekao: Zahvalan sam svojim pjegama, volim svoja usta i mislim da mi je upravo to pomoglo da dođem do uloge … Savršenstvo svatko vidi na svoj način.

 
 
         
Ocjena: 4.9 / 5 (534 ocjena)