Kako pristupiti tumačenju snova?

Kako pristupiti tumačenju snova?Tumač snova treba pri tumačenju nekada slijediti san od početka do kraja, a nekada od kraja prema početku. Naime, nekada početak objasni kraj koji je sam po sebi nejasan i neproziran, nekada pak kraj objasni početak. Nadalje, tumač mora biti sposoban da sam poduzme neke stručne zahvate nad manjkavim snovima kod kojih kao da se nema za što uhvatiti, osobito nad onima u kojima su se pojavila neka slova koja nemaju potpuni smisao ili nekakva riječ koja ne odgovara kontekstu sna. U tom slučaju tumač premjestiti slova ili ih promijeniti, nekad će im dodati neke slogove, drugi put će domisliti riječi s istim brojem slova da značenje sna može postati jasnije.

         
Ocjena: 4.8 / 5 (316 ocjena)