Kako usamljenost utječe na fizičko zdravlje?

Kako usamljenost utječe na fizičko zdravlje?

Svaka deseta osoba starije životne dobi pati od usamljenosti. Riječ je o stanju koje nas tjera na osjećaj samoće, neovisno o tome jesmo li fizički sami, ili smo okruženi ljudima. Brojna istraživanja već su utvrdila da se, osim na psihičko stanje, usamljenost može odraziti i na fizičko zdravlje. Također, od nje danas pati sve veći broj ljudi, a zanimljiv je podatak da nije rezervirana isključivo za starije ljude. Tako je i broj osoba mlađe životne dobi koje od nje pate sve veći. Stručnjaci to pojašnjavaju činjenicom da se životni vijek čovjeka produžio, dok se istovremeno obitelji sve češće razilaze. No, jedno je istraživanje pokazalo i da je od ukupnog broja usamljenih, više od 60 posto njih u braku. Prema tvrdnjama znanstvenika, usamljenost može oslabiti imunitet i tako olakšati razvoj pojedinih bolesti. Osim toga, jedno je znanstveno istraživanje utvrdilo da usamljenost u starijoj životnoj dobi povećava šansu za razvojem demencije. Uz to, neminovno vodi prema smanjenju fizičkih aktivnosti, slabijim prehrambenim navikama, a može povećati i mogućnost za razvojem depresije, kao i povišenjem krvnog tlaka. Prema jednoj studiji, usamljenost povećava i rizik od ranije smrti, i to za čak 14 posto. Nezdrava je jednako kao i alkoholizam, ili pak konzumacija 15 cigareta na dan.

         
Ocjena: 4.6 / 5 (583 ocjena)