Kakve osobine imaju ljudi koji dugo žive?

Kakve osobine imaju ljudi koji dugo žive?

Ljudi bi uz rad i dovoljno kretanja, uz uredan život, bez alkoholnih pića i duhana, uz zdravu hranu, koja sadrži manje masti, a više bjelančevina, šećera, vitamina i u dovoljnoj količini mineralnih soli, mogli u većem broju slučajeva živjeti dulje nego sada. Uredan život, uz dovoljno kretanja, i umjerena ishrana najbolja su garancija protiv ranog starenja i osiguravanje dugog života. No, istraživanja pokazuju da osobe koje dugo žive imaju i – određene zajedničke osobine. Postoji povezanost između stava prema životu i zdravlja. Optimisti rjeđe sudjeluju u opijanju, pušenju i zloupotrebi droga. Pozitivan stav prema životu smanjuje razinu stresa, a dokazano je da visoka razina stresa značajno povećava rizik od nastanka bolesti. Optimisti žive dulje, ali samo ako ostanu dovoljno oprezni i ne riskiraju u situacijama kada se rizik ne preporuča. Osobe koje sudjeluju u humanitarnom radu imaju manji rizik od nastanka niza bolesti, posebno bolesti kardiovaskularnog sustava. Pomaganjem drugima se povećava razina hormona oksitocina, koji direktno sudjeluje u smanjenju hormona stresa u tijelu. Volontirate li isključivo radi dobrobiti drugih ljudi, to će sigurno produljiti vaš život. Oni koji ostvaruju svoje ciljeve, imaju dulji životni vijek u prosjeku za čak 5 godina. Sreća zbog uspjeha na području karijere nije ta koja utječe na životni vijek, već zadovoljstvo samim uspjehom. Osobe koje se malo više brinu u pravilu žive dulje. Takve osobe češće odlaze na liječničke preglede, više vode brigu o svom zdravlju i životnim navikama.

         
Ocjena: 4.7 / 5 (448 ocjena)