Karizmatični brojevi

Karizmatični brojevi

Brojevi 11, 22 i 33 nazivaju se Karizmatični brojevi. Karizmatični se brojevi nalaze na višoj duhovnoj razini za razliku od svih ostalih brojeva. Oni su izrazito upitni i predstavljaju ekstremni izazov za osobu koja ih posjeduje. Karizmatični brojevi 11, 22 i 33 su izrazito proturječni prema svojoj prirodi. S jedne strane, u sebi sadrže veliki potencijal i razvojne mogućnosti te prisustvo visoko razvijenih sposobnosti. S druge strane, predstavljaju veliku količinu unutarnje napetosti koja proizlazi zbog duboke želje za postizanjem visokih ideala. Prisustvo Karizmatičnog broja u Godišnjem numeroskopu ukazuje na visoko koncentriranu energiju sudbine koja usmjerava život osobe prema visokim ciljevima. Također, on otkriva utjecaj karizme, tj. osobe s ovim brojevima obilježene su tijekom godine Božjom rukom. Dakle, ova tri Karizmatična broja (11, 22 i 33) zahtijevaju poseban naglasak i pažnju, budući da posjeduju daleko veći potencijal od drugih brojeva. Oni traže veliku brigu i odgovornost jer “zrače” i “vibriraju” izrazito visokom fre­kvencijom pa ne čudi što je njima, za razliku od Arhetipskih brojeva, vrlo teško upravljati. Karizmatični brojevi 11, 22 i 33 zahtijevaju zrelost i veliki napor kako bi se pokušali integrirati u život osobe tijekom pojedine godine.

 
         
Ocjena: 4.6 / 5 (268 ocjena)