Koji je cilj astrologije?

Koji je cilj astrologije?

Ljudi koji imaju negativan stav spram astrologije često joj zamjeraju da ljude tretira kao lutke kojima upravljaju neke njima nevidljive sile ne ostavljajući im mogućnost da sami kreiraju svoj život. U povijesti astrologije je definitivno su postojala razdoblja kada su astrolozi svoje klijente tretirali na takav način i oduzimali im bilo kakvu slobodu. Moderna astrologija upravo je suprotnost spomenutom fatalističkom pristupu. Uz pomoć Dane Rudhyara i ostalih istaknutih astrologa 20. stoljeća napravljen je odlučni iskorak iz zastarjelih paradigmi i ostvarena simbioza s različitih psihološkim školama. Pri tumačenju astroloških karata prestalo se insistirati na onome što će se dogoditi određenoj osobi, a u prvi plan je istaknuto pronalaženje i aktualiziranje unutrašnjih potencijala.

Iako to može izgledati čudnim, osnovna svrha moderne astrologije je da u ljudima osvijesti mogućnost aktivnog kreiranja svog života, a ne proricanje onog što im se treba desiti u budućnosti. Ukoliko neki astrolog tumačeći kartu konstatira kako će dotična osoba imati tri braka, on time čini više štete nego koristi. Premda takva prognoza može u njemu pobuditi osjećaj nadmoćnosti, podatak koji je iznio nema neku veću važnost za onoga o čijoj karti je riječ. Jedino što može je jadniku negativnim programiranjem pogoršati situaciju u prva dva braka. Prilikom bilo koje astrološke konzultacije astrolog ne bi trebao biti u središtu pažnje. Njegova glavna uloga je da uz pomoć astroloških simbola pokrene svog klijenta na stjecanje uvida o svom životu i na pozitivan način ga usmjeri pri donošenju za njega važnih odluka.
Još u četvrtom stoljeću rimski astrolog Firmik Materno uočio je važnost etičkog ponašanja onih koji pružaju astrološke usluge. Njegov opis poželjnih karakteristika astrologa prvi je sačuvani astrološki etički kod. Tokom razgovora astrologa sa svojim klijentima ostvaruje se vrlo blizak kontakt u kojemu se razmjenjuju najintimnije informacije. Bilo kakvo nestručno i negativno ponašanje astrologa tom prilikom može izazvati izuzetno destruktivne posljedice. Iz tog razloga sve poznatije astrološke škole i udruge širom svijeta insistiraju na upoznavanju svojih studenata i članova s osnovama komuniciranja i konzultiranja. Bavljenje astrologijom zahtijeva istovremeno i kontinuirani rad na sebi. Jedino na taj način možemo biti u stanju pomoći onima s kojima dolazimo u kontakt. U Centru za astrološku edukaciju veliku pozornost pridajemo etici u prakticiranju astrologije.

         
Ocjena: 4.6 / 5 (595 ocjena)