Konfiguracije u astrološkim znakovima

Konfiguracije u astrološkim znakovima

Konfiguracije se formiraju kada su u vezi više od dva planeta. Budući da predstavljaju dominantan čimbenik, često su presudne u interpretaciji karte.

Stelij

Tri planeta u konjukciji jedan s drugim u istom znaku, čine trostruku konjukciju, ali četiri ili više planeta koji su u međusobnoj konjukciji u istom znaku, tvore stelij. Stelijem je u velikoj mjeri pojačan značaj znaka i kuće u kojoj se nalazi.

T-kvadrat

U T-kvadratu dva su planeta u opoziciji, a svaki od njih u kvadratu je s trećim. Treći planet često predstavlja žarišnu točku i na neki način odigrava ulogu okidača iz opozicije. Može biti kardinalni, fiksni ili promjenjivi, osim ako nisu uključeni disocijativni aspekti. U utjecaj su uključene i kuće i znakovi u kojima se nalaze.

Veliki križ

Može biti kardinalna, fiksna ili promjenjiva. Ovo je stresna konfiguracija, koja se slikovito može protumačiti uzrečicom, sve su mi lađe potonule.

Veliki trigon

Sastoji se od tri planeta, koji čine trokut, a možemo je pronaći u nazočnosti triju znakova istoga elementa. Može biti vatreni i zemljani i zračni i vodeni. Ova konfiguracija nije toliko harmonična, jer je naglasak na jednom elementu.

Zmaj

Ako planet u opoziciji čini sekstil s druga dva planeta u velikom trigonu, dobili smo formaciju zmaja. Snaga ove konfiguracije je prilično koncentrirana, jer predstavlja uporište snage i potencijala.

Jod ili prst sudbine

Zahtjeva određene prilagodbe, jer sadrži dva planeta u inkonjukciji s trećim. Prva dva planeta su u sekstilu, a planet koji je u inkonjukciji predstavlja žarišnu točku. S obzirom da inkonjukcija predstavlja naše mrtve kutove, ovo je prilično teška konfiguracija. Ukazuje na ono što nam dolazi iza leđa, poput bolesti ili nesreća.

Davidova zvijezda

Ova konfiguracija je izuzetno rijetka. Može biti u muškim ili ženskim znakovima. Dva velika trigona, ukupno šest planeta, u međusobnom sekstilu, kreiraju ovu skladnu i jedinstvenu konfiguraciju.

         
Ocjena: 4.6 / 5 (351 ocjena)