Kvadranti u astrologiji

Kvadranti u astrologiji

Linija meridijana presjeca liniju horizonta preko polovice i obratno, dijeleći horoskop na četiri jednaka dijela. Svaki od tih dijelova sadrži po tri kuće, počinje kutnom, a nazivamo ga kvadrantom.

Prvi kvadrant sadrži prvu drugu i treću kuću, obuhvaća prostor od istoka, Ascendenta, ka sjeveru, Nadir i to je područje samorazvoja. U ovom dijelu horoskopa čovjek počinje razlikovati sebe i svoje tijelo, prva kuća, svoju bit i vrijednost, druga kuća i um, treća kuća, proteže se od najsjevernije točke, Nadir ka zapadu, Descendent i to je područje samoizražavanja.

U drugom kvadrantu rast i razvoj su obojeni obiteljskim zaleđem, četvrta kuća, preko stvaralaštva i djece, peta kuća, do znanja i njegove primjene, šesta kuća.

Treći kvadrant, sedma, osma i deveta kuća, obuhvaća područje od najzapadnije točke, Descendenta do najjužnije, Zenita i to je prostor samoproširenja kroz odnose sa drugima, posebno bliskošću s partnerom, sedma kuća, procesom fizičkog ujedinjenja, osma kuća i na kraju ponovnim buđenjem s novim pogledom na život, deveta kuća.

Četvri kvadrant, deseta, jedanaesta i dvanaesta kuća, obuhvaća prostor od najjužnije točke, Zenita do najistočnije, Ascendenta. To je područje samoisticanja, širenja i prekoračenja vlastitih granica. Ovdje je opisana čovjekova uloga u društvu, deseta kuća, razna društva u kojima se prepoznao, jedanaesta kuća i duhovni identitet, odnos prema onom što je veće od njega, dvanaesta kuća.

         
Ocjena: 4.5 / 5 (320 ocjena)